Pompa ciepła czy ogrzewanie gazowe – co wybrać?

Ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od warunków i możliwości stwarzanych przez budynek, a także oczekiwań i priorytetów. Oto, pod jakimi kątami warto przeprowadzić porównanie obu metod dostarczania ciepła do budynków, przed dokonaniem ostatecznego wyboru.Regulacja temperatury w piecu gazowymfot. Canva Pro
Pompa ciepła a gaz – jak działają oba typy ogrzewania?

Pompa ciepła i ogrzewanie gazowe działają na innych zasadach.
•    Pompa ciepła „przetwarza” odnawialną energię pozyskaną z otoczenia (z powietrza, gruntu lub wody)
     przy zastosowaniu prądu (jest potrzebny do zasilenia sprężarki). Udział wykorzystania energii
     elektrycznej w tym procesie jest na poziomie ok. 25%, co oznacza „sprawność” na poziomie
     kilkuset procent
. (COP w większości urządzeń przekracza 4).
•    Kocioł gazowy generuje ciepło poprzez spalanie gazu w kontrolowanych warunkach. Dodatkowo,
     w kotłach kondensacyjnych energia jest pozyskiwana także ze spalin, a więc jego sprawność
     może osiągnąć nieco powyżej 100%.

Pompa ciepła a ogrzewanie: koszty

Przy szacowaniu kosztów w porównaniu „gaz czy pompa ciepła”, należy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze – wydatki początkowe: na montaż i uruchomienie instalacji. Po drugie – opłaty związane z późniejszą eksploatacją.

Ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła? Koszty początkowe

W tym porównaniu lepiej wypada ogrzewanie gazowe. Inwestycja w kondensacyjny piec gazowy może wynieść obecnie (grudzień 2023 r.) kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście stawka będzie uzależniona m.in. od mocy urządzenia i innych parametrów. Warto jednak pamiętać, że jeżeli na działce nie ma przyłącza gazu, pojawią się dodatkowe (wysokie!) wydatki na jego doprowadzenie. Trzeba się też liczyć z problemami w uzyskaniu zgody na podpięcie do źródła tego medium. W ostatnich latach jej uzyskanie stało się trudniejsze, a przy tym czasochłonne.

Zakup samej pompy ciepła również może oznaczać wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, przy zastosowaniu modelu powietrznego o mocy na poziomie do 10 kW. Najbardziej zaawansowane urządzenia o wysokiej mocy mogą jednak wymagać inwestycji w granicach 20-40 tys. zł. Aktualne koszty poszczególnych urządzeń możesz szybko sprawdzić w porównywarce Pompy.app.
Przy inwestycji w powietrzną pompę ciepła montaż przebiega w sposób mało inwazyjny. Nie ma też potrzeby podpinania urządzenia do instalacji gazowej. Na tym można więc w wielu sytuacjach zaoszczędzić. Z drugiej strony, może się pojawić konieczność zmiany grzejników wysokotemperaturowych na „podłogówkę” lub inny system niskotemperaturowy. W wielu przypadkach da się jednak tego uniknąć, inwestując w pompę o odpowiednich parametrach.

Gaz czy pompa ciepła: długofalowe koszty i oszczędności

Porównanie w dłuższej perspektywie czasu może wychodzić na korzyść pomp ciepła. Wynika to z:
•    wysokiej efektywności tych urządzeń i „zasilania” pochodzącego w większości z naturalnych,
     odnawialnych źródeł;
•    możliwości połączenia pompy ciepła z zielonym źródłem energii elektrycznej (np. instalacją
     fotowoltaiczną), co dodatkowo obniży koszty eksploatacji i zwiększy niezależność od stawek
     rynkowych;
•    nieprzewidywalnej sytuacji na rynku paliw – ceny gazu drastycznie wzrosły np. po wybuchu wojny
     w Ukrainie; pojawia się też obawa o ograniczenie dostępu do tego zasobu.

Szczegółowe kalkulacje kosztów i korzyści warto przeprowadzić na konkretnym przykładzie, a nie w oparciu o ogólniki. Szacunki powinny uwzględnić choćby zapotrzebowanie budynku na energię, powierzchnię do ogrzania czy warunki atmosferyczne w regionie.

Pompa ciepła a gaz: wpływ na środowisko

Pompa ciepła jest w 100% zeroemisyjnym źródłem ogrzewania – szczególnie gdy zostanie „sprzęgnięta” z instalacją produkującą prąd z OZE. Jej zastosowanie jest więc dobrym wyborem dla osób, dla których ważna jest dbałość o środowisko naturalne.

Przy zastosowaniu nowoczesnych kotłów gazowych nie da się uniknąć emisji CO2 do otoczenia, mimo że jest on zredukowany do minimum. Pojawia się również konieczność korzystania z gazu, który nie należy do zasobów odnawialnych. Dlatego pod kątem ekologii w porównaniu „pompa ciepła a gaz” zawsze wygrywa to pierwsze rozwiązanie.

Pompa ciepła a gaz – podsumowanie

Jak zatem dokonać wyboru między pompą ciepła a gazem? Weź pod uwagę m.in.:
•    dostępność przyłącza gazowego do posesji – jeśli go nie ma, oznacza to dodatkowe koszty i,
     z dużym prawdopodobieństwem, wydłużenie oczekiwania na montaż nowego ogrzewania;
•    długofalowe oszczędności zapewniane przez każdy z typów ogrzewania – warto je wyliczyć
     ze specjalistami;
•    typ urządzeń grzewczych w budynku i plany jego zmiany – pompa ciepła współpracuje najlepiej
     z systemami niskotemperaturowymi, np. ogrzewaniem podłogowym, a kocioł gazowy można
     podpiąć do grzejników żeliwnych;
•    perspektywę ekologiczną – ogrzewanie gazowe nie można zaliczyć do grupy OZE, natomiast
     pompa ciepła jest zeroemisyjna.

Decyzja należy do Ciebie!


art. sponsorowany
Ocena (3.2) Oceń: