Zeby dach zielony spełniał swoją funkcję

Co zrobić, by zielone dachy nie przeciekały? Źródło: WikipediaCo zrobić, by zielone dachy nie przeciekały? Źródło: Wikipedia

Ogrody, trawniki, parkingi czyli tzw. zielone dachy stają się coraz popularniejsze w Polsce. Żeby dach zielony spełniał swoją funkcję estetyczną i użytkową, trzeba zadbać o prawidłową izolację. Co zrobić, by zielone dachy idealnie chroniły przed warunkami atmosferycznymi i nie przeciekały? Ogrody i parkingi powstające na dachach na stałe wpisały się we współczesny miejski krajobraz. Jest to efektowny element urbanistyczny, a dobre wykorzystanie dachu stwarza dodatkową przestrzeń życiową i zwiększa jego trwałość.

Specyfika konstrukcji dachu zielonego stawia przed projektantem i wykonawcą wysokie wymagania. Źle zaprojektowane i wykonane zielone dachy nie dość, że nie spełniają swojej funkcji, to stwarzają dodatkowe zagrożenie. Poza tym cierpi na tym ich trwałość – wpływ na szybkość starzenia się zielonych dachów ma ciężar warstw (szczególnie w przypadku parkingów na dachu i dachów z zazielenieniem intensywnym) i sposób wykonstruowania i wykonania hydroizolacji wraz z rozwiązaniem detali dylatacji, odwodnień, attyk itp.

A naprawy w przypadku zielonych dachów są bardzo kosztowne i trudne technicznie. Wymagają całkowitego zdjęcia warstw użytkowych i balastowych, usunięcia całej roślinności, oraz elementów tzw. małej architektury. Dlatego bardzo istotne jest – przy zielonych dachach – wykorzystanie materiałów hydroizolacyjnych wytrzymałych i dobrych jakościowo.

Co jest najważniejsze w przypadku materiałów hydroizolacyjnych? Muszą być odporne na przerastanie roślin, wodoodporne, wodoszczelne, wytrzymałe na ściekanie ściekanie i odporne na substancje znajdujące się w warstwie wegetacyjnej (kwasy humusowe, nawozy, środki chwastobójcze). Dlatego eksperci coraz częściej polecają bezszwowe powłoki hydroziolacyjne z modyfikowanych polimerami grubowarstwowych mas bitumicznych (KMB). Mają przewagę nad hydroizolacją wykonaną np. z papy, bo znacznie mniej czasu zajmuje ich nałożenie na powierzchnię dachu. Bezszwową powłokę z masy bitumicznej nakłada się natryskowo, dzięki czemu w ciągu jednego dnia można zaizolować powierzchnię dachu rzędu nawet kilkuset metrów kwadratowych.  Można ją stosować na wszystkich podłożach mineralnych, zarówno suchych, jak i lekko wilgotnych.

Przygotowanie dachu do nałożenia powłoki hydroizolacyjnej

Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej dachu zielonego z jego powierzchni należy usunąć warstwę balastową i roślinność, a także przygotować podłoże (naprawić, oczyścić). Po oczyszczeniu powierzchni dachu i zagruntowaniu jej należy nanieść masę bitumiczną. Grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu powinna wynosić 4 mm i należy ją kontrolować podczas pracy. Hydroizolacja powinna być zbrojona wkładką wzmacniającą. Po jej nałożeniu i wyschnięciu, powierzchnia dachu jest przygotowana do montażu kolejnych warstw: termoizolacyjnej, drenującej i wegetacyjnej. Warto zadbać o to, żeby każda z nich była wykonana z najwyższej jakości materiałów i z odpowiednią starannością, bo to wydłuży okres eksploatacji dachu i zapobiegnie pracochłonnym i kosztownym naprawom. Decyzji o wykorzystaniu do hydroizolacji powłoki z masy bitumicznej powinna jednak towarzyszyć analiza przewidywanych obciążeń na dachu, czyli m.in. określenie, jaki typ roślinności będzie tam wykorzystany (roślinność ekstensywna czy intensywna). Do każdego projektu należy podejść indywidualnie.
Ekologia.pl, źródło: NetPR.pr

Ocena (0) Oceń: