Ekoduet, który się opłaca – fotowoltaika i pompa ciepła

Nowoczesne budownictwo dąży do osiągnięcia jak najwyższego stopnia samowystarczalności i minimalizowania strat energetycznych. Coraz częściej wykorzystuje rozwiązania technologiczne bazujące na odnawialnych źródłach energii, jak połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła. Taki zestaw pozwala na produkcję darmowej energii ze słońca i wykorzystywanie jej do zasilania urządzenia grzewczego. To rozwiązanie jest korzystne dla środowiska, a zarazem dla domowego budżetu.fotowoltaikafot. Columbus Energy
Czy warto łączyć pompę ciepła i fotowoltaikę?

Pompy ciepła wykorzystują do swojej pracy energię pobieraną z powietrza, wody lub ziemi, aby ogrzewać pomieszczenia oraz wodę użytkową, a latem pełnić funkcję klimatyzatora. W przeciwieństwie do kotłów paliwowych są bardzo bezpiecznym dla środowiska rozwiązaniem, ponieważ nie emitują żadnych spalin. Do ich działania niezbędna jest energia elektryczna, którą można pobierać praktycznie bezkosztowo z instalacji fotowoltaicznej - takie połączenie jest najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Co więcej, pompa ciepła pozwala zwiększyć bieżącą konsumpcję prądu pozyskiwanego z instalacji PV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadmiar wytworzonego prądu, oddany do sieci elektroenergetycznej, można odebrać tylko w 70% lub 80%, w zależności od mocy instalacji. W ten sposób operatorzy pobierają „opłatę” za magazynowanie energii w sieci. Dlatego warto dążyć do maksymalnego bieżącego wykorzystania energii z instalacji PV, w czym pomaga pompa ciepła.
pompy ciepła
Pompy ciepła i fotowoltaika. fot. Columbus Energy
Jakie korzyści da inwestycja w pompę ciepła i fotowoltaikę?

Najważniejszym argumentem dla właścicieli domów, którzy rozważają zakup fotowoltaiki i pompy ciepła, jest obniżenie rachunków za prąd oraz ogrzewanie do niezbędnego minimum, czyli opłat abonamentowych związanych z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Poza tym, takie rozwiązanie zwiększy samowystarczalność energetyczną domu i uniezależni jego właścicieli od podwyżek cen prądu. Inwestycja w fotowoltaikę zwraca się średnio po ok. 7-8 latach,  a w przypadku połączenia z pompą ciepła okres ten będzie jeszcze krótszy, dzięki maksymalizacji bieżącego zużycia energii. Wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, co dodatkowo obniża ostateczny koszt. Firmy dostarczające fotowoltaikę w zestawie z urządzeniami grzewczymi, jak Columbus Energy, w końcówce roku oferują promocyjne warunki, w ramach których koszt powietrznej pompy ciepła, po odliczeniu ulgi i dotacji może zaczynać się już nawet od 10 500 zł.  Poza kwestiami ekonomicznymi, takie rozwiązanie jest również bardzo dobre dla środowiska. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł nie wiąże się bowiem z emisją szkodliwych substancji do środowiska, jak ma to miejsce w przypadku prądu pozyskiwanego z elektrowni konwencjonalnych czy ogrzewania za pomocą kotłów węglowych.
columbus
fot. Columbus Energy
Wielkość instalacji fotowoltaicznej a pompa ciepła

Do ogrzania domu wolnostojącego o powierzchni 100 m2 potrzeba ok. 10 000 kWh energii cieplnej na rok. Natomiast do przygotowania ciepłej wody użytkowej, przy 4 mieszkańcach, zapotrzebowanie wynosi ok. 2000 kWh rocznie. Zatem całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, związane z ogrzewaniem pomieszczeń i wody, wynosi 12 000 kWh na rok. Dostarczenie takiej energii, przy pomocy pompy ciepła typu powietrze/woda o sezonowym współczynniku COP=4, wymaga pobrania z sieci ok. 3 000 kWh energii elektrycznej. Jak w związku z powyższym dobrać wielkość instalacji PV, by pokryła zapotrzebowanie na pracę pompy ciepła?
Instalacja o mocy 1 kWp może dostarczać w ciągu roku 980 – 1000 kWh energii elektrycznej. Zatem, aby bezpłatnie ogrzać dom i wodę, teoretycznie wystarczyłaby instalacja o mocy 3 kWp. Należy jednak wziąć pod uwagę także moc, która będzie potrzebna do pracy urządzeń elektrycznych, jak pralka, zmywarka, piekarnik, lodówka. W tym celu pomoże analiza rachunków za prąd za ostatni rok i wyciągnięta z nich średnia. W przypadku nowych budynków należy oszacować planowane zużycie, uwzględniające liczbę i rodzaj urządzeń energochłonnych oraz liczbę mieszkańców. Należy pamiętać także o tym, że intensywniejsza praca pompy występuje w miesiącach zimowych kiedy jest mniejsza produkcja energii z uwagi na niższe natężenie promieniowania słonecznego. Z kolei nadmiar energii uzyskany w miesiącach letnich, nie zwróci się w 100% z uwagi na wcześniej wspomnianą „opłatę” za magazynowanie energii w sieci. Dlatego warto wcześniej przewymiarować zaprojektowany system o straty związane z magazynowaniem energii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://columbusenergy.pl/


art. sponsorowany
Ocena (1.6) Oceń: