Kolektory zimą?

Rocznie na 1 metr kwadratowy powierzchni ziemi przypada średnio 170 W energii słonecznej. To doskonałe źródło darmowej energii – wystarczy tylko ją wykorzystać. Odpowiednio dobrane kolektory słoneczne wykorzystując energię cieplną promieniowania słonecznego mogą skutecznie wspomóc domowy system grzewczy, a w miesiącach letnich w 100 proc. ogrzać wodę użytkową.Kolektor słonecznyTermiczny kolektor słoneczny do obudowania (model IRC 25, Fondital). Fot. Fondital

Przez rok z 1 m² kolektora słonecznego możemy uzyskać energię porównywalną z energią ze 100 litrów oleju napędowego.  Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych mniej zapłacimy za ciepłą wodę, a także ograniczymy koszty ogrzewania w sezonie zimowym. Sam kolektor to nie wszystko, ciepło przez niego wytworzone trzeba jeszcze gdzieś zmagazynować. Stanowi on jednak najważniejszy element instalacji solarnej i z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej jaki rodzaj urządzenia będzie dla nas najlepszy.
Płaskie i próżniowe

Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolektorów: płaskie oraz próżniowe (próżniowe rurowe). W zależności od sposobu montażu możemy wyróżnić kolektory płaskie do zainstalowania zewnętrznego np. na dachu oraz do zabudowy zintegrowanej z połacią dachu.
Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych mniej zapłacimy za ciepłą wodę, a także ograniczymy koszty ogrzewania w sezonie zimowym

Wydajność kolektorów zależy w dużej mierze od rodzaju pochłanianego przez nie promieniowania słonecznego. Kolektory płaskie niepróżniowe pochłaniają jedynie promieniowanie bezpośrednie, którego ok. 70-80 proc. przypada na okres od kwietnia do września.

W przeciwieństwie do nich kolektory próżniowe absorbują również promieniowanie rozproszone. W naszej strefie klimatycznej jego udział w miesiącach zimowych może sięgać nawet 70%. Dodatkowo dzięki zastosowaniu próżni w rurach kolektor ten wyróżnia się bardzo niskim współczynnikiem strat ciepła. W praktyce oznacza to, że ten rodzaj kolektorów jest znacznie efektywniejszy od kolektorów płaskich, zwłaszcza w okresach wiosennym i jesiennozimowym, dostarczając również w zimie darmową ciepłą wodę użytkową  (w ok. 20-30 proc.).

Na czym polega idea działania kolektora próżniowego? Kolektor tego typu zbudowany jest z rur wykonanych ze szkła o wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego. Powierzchnia absorbująca znajduje się wewnątrz szklanych rurek, w których panuje próżnia. Dzięki izolowaniu absorbera próżnią, zmniejszone są straty energii do otoczenia.

Montaż – o czym warto wiedzieć?

Dla wydajności kolektora duże znaczenie ma zarówno miejsce, jak i kąt ustawienia urządzenia. Kolektor będzie pracował najlepiej, jeżeli będzie skierowany na południe. Odchylenie o ok. 10° w kierunku wschodnim lub zachodnim nie wpłynie znacząco na pogorszenie wydajności, ale musimy pamiętać że im większe odchylenie, tym mniejsza efektywność pracy kolektora. Jeśli odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię niż przy ustawieniu w kierunku południowym.

Kolektory próżniowo-rurowe mogą mieć większe dopuszczalne odchylenie od południa niż kolektory płaskie – kąt nachylenia absorbera regulowany jest w każdej rurze indywidualnie. W przypadku kolektorów ustawionych na powierzchni ziemi lub przy ścianach budynków, to im większy jest kąt nachylenia, tym więcej pada na nie promieniowania odbitego od otaczających go powierzchni. Największe nasłonecznienie otrzymuje płaszczyzna ustawiona tak, aby promienie padały na nią prostopadle. Ponieważ położenie Słońca zmienia się w ciągu roku – kolektory wykorzystywane całorocznie powinny być ustawione pod kątem 45°, w przypadku urządzeń pracujących tylko latem – optymalny będzie kąt 30°.

Odpowiednio dobrany i poprawienie zamontowany kolektor słoneczny to doskonałe źródło darmowej energii. To rozwiązanie nie tylko dla osób dbających o aspekt ekologiczny, ale także tych, którzy dbają o domowy budżet.
Ekologia.pl
Ocena (2.3) Oceń: