Zainwestuj w fotowoltaikę i przełącz się na tryb EKO


Raki to sympatyczne skorupiaki, które dla niektórych osób są wyśmienitym przysmakiem. Jak się je przyrządza? Żywe stworzenia wrzuca się do gotującej wody, a te wydają specyficzny pisk. Jeśli nie ograniczymy emisji CO2 do atmosfery, prawdopodobnie skończymy jak raki - ugotowani. Co niemal każdy może zrobić, aby uniknąć katastrofy? Jedną z dróg do poprawy sytuacji, jest rozwój fotowoltaiki.solaryChcesz żyć ekologicznie? Postaw na odnawialne źródła energii fot. shutterstock

34 mld ton CO2 - tyle gazów emituje ludzkość

W raporcie BP Statistical Reviev of World Energy 2020 znaleźć można informacje o emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych. Wśród największych trucicieli znalazły się Chiny z 29% udziałem w globalnej emisji, następnie USA - 14%, Indie - 7%, Rosja - 4%, a na piątym miejscu Japonia - 3%. Państwa zrzeszone w ramach Unii Europejskiej przyczyniają się do produkcji 10% CO2. Świat potrzebuje elektryczności i mobilności, a te oparte są głównie na paliwach kopalnych.
Cele OZE dotyczące redukcji emisji CO2

Porozumienie Paryskie należy rozumieć jako deklarację grupy państw do obniżenia emisji CO2 w różnych interwałach czasowych. Jedną z dróg jest rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Polska do końca 2020 roku miała wytwarzać 15% energii z OZE. Celu nie udało się zrealizować i poprzedni rok zakończyliśmy z udziałem czystych technologii wynoszącym 13%.

Chiny w ramach porozumienia zobowiązały się do „znaczących” ograniczeń emisji po 2030 roku i jest duża szansa, że ten cel osiągną. Niestety, jak podaje Climate Action Tracker (CAT), działania będą niewystarczające, aby ograniczyć ocieplenie klimatu do 2°C.

Joe Biden, prezydent USA powrócił do porozumienia klimatycznego, z którego wycofał się poprzedni prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone zadeklarowały ograniczenie emisji o 10-17% względem poziomu z 1990 roku, ale Climate Action Tracker ocenia cel jako krytycznie niewystarczający.

Z kolei Indie, które są silnie rozwijającą się gospodarką, opartą głównie na węglu, wyznaczyły sobie na 2030 rok ambitny cel udziału OZE na poziomie 40%! CAT kwalifikuje podejście, jako zgodne z celem ograniczenia ocieplenia do 2°C, ale już nie 1,5°C.

Warto wiedzieć, że…
W 2022 roku po raz pierwszy w historii USA, więcej energii wytworzą instalacje fotowoltaiczne niż dotychczasowy lider, czyli farmy wiatrowe.

Energy Information Administration (EIA) szacuje, że w 2022 roku łączna produkcja energii słonecznej i wiatrowej będzie miała 15% udział w produkcji energii w USA (11% w 2020 r.). Agencja przewiduje, że w 2022 roku elektrownie słoneczne wyprodukują 17 GW, a farmy wiatrowe 6 GW.

Fotowoltaika w Polsce - czas na zmiany!

Polska kojarzona jest z węglem. Nasza gospodarka, podobnie jak niemal wszystkie na świecie, oparta jest na czarnym surowcu. Choć w mediach mówi się częściej o kopalniach niż o Odnawialnych Źródłach Energii, to w kraj nad Wisłą sukcesywnie zwiększa swoje czyste moce produkcyjne. Owszem cel na 2020 rok nie został zrealizowany, ale zostanie osiągnięty w 2021 roku. Kolejne wyzwania prawdopodobnie uda się zrealizować na czas, a nawet szybciej. Duży udział w zmianach ma, ciesząca się dużą popularnością fotowoltaika.

Przyrost Odnawialnych Źródeł Energii w liczbach

W 2018 roku w całej Unii Europejskiej przybyło 9 GW nowych mocy z OZE. Polska zajęła 9 miejsce z produkcją na poziomie 235 MW (0,23 GW). W 2019 roku w UE powstało 18 GW nowych mocy produkcyjnych, a nasz kraj znalazł się już na 5 miejscu z przyrostem mocy 0,9 GW. W 2020 w UE przybyło 18,8 GW, z czego Polska dołożyła 2,4 GW i znalazła się na 4 lokacie. Warto dodać, że łączna zainstalowana moc na koniec 2020 roku we wspólnocie wyniosła 153 GW.

Boom na fotowoltaikę w Polsce!

Od 2018 roku w naszym kraju, zauważyć można duży wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych. Jak pokazują zebrane dane, rok 2020 był najlepszy w historii pod względem rozwoju fotowoltaiki. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają, że na koniec minionego roku całkowita moc zainstalowana paneli PV wyniosła 3935, 74 MW (3,9 GW), co oznacza wzrost o 2463 MW w porównaniu do 2019 rok. Oznacza to, że moc zainstalowanej fotowoltaiki wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 200%!

Największą dynamikę widać wśród mikroinstalacji, gdzie przybyło 500 MW. W 2020 roku odpowiadały one za 77% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Duże zainteresowanie prosumentów spowodowane jest przede wszystkim czynnikami ekologicznymi i ekonomicznymi, a także dofinansowaniem fotowoltaiki dla firm, domów oraz gospodarstw rolnych, z programów rządowych i regionalnych.

W Polsce największy udział w produkcji OZE ma energia wiatrowa na lądzie (49%), a tuż za nią plasuje się fotowoltaika (30%). Pozostałe projekty to biomasa -11%, hydroelektrownie - 8% i biogaz - 2%. Od około 3 lat to energia z paneli PV jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii. Przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki za rok lub 2 lata, moduły fotowoltaiczne mogą zrównać się pod względem mocy produkcyjnych z energią wiatrową.

Wpływ paneli fotowoltaicznych na środowisko - recykling

Istnieje grupa sceptyków, która uważa, że energia ze słońca, przetwarzana przez panele na prąd, nie jest czysta. Głównym postulatem, jaki podnoszą, jest ten dotyczący recyklingu. Z danych europejskiej organizacji PV Cycle, która koordynuje rozwój sektora przetwarzającego zużyte moduły, wynika, że panele są w 96% przetwarzane. Oznacza to, że w zmienionej formie trafiają do różnych gałęzi gospodarki, a częściowo także do firm produkujących moduły PV. Dzięki temu nie powstają na świecie miejsca, gdzie zalegające latami hałdy elektrośmieci, degradują glebę i zanieczyszczają wody gruntowe.

Instalacja fotowoltaiczna nie zostawia żadnego śladu węglowego. Z kolei produkcja i transport modułów PV  zostawiają niewielki ślad, który  panele „odpracowują” w perspektywie 3-6 miesięcy. W przypadku konwencjonalnych metod produkcji energii z użyciem węgla ślad jest dużo większy. Ponadto, piece przez cały okres użytkowania zanieczyszczają środowisko. Oznacza to większe, że koszty dla środowiska i dla nas wszystkich są dużo większe niż w przypadku zielonych rozwiązań, jak omawiana fotowoltaika.

Ekologiczna energia - zyskaj dzięki fotowoltaice

Własna mikroinstalacja fotowoltaiczna to duża oszczędność dla każdego gospodarstwa domowego. Dzięki niej możesz obniżyć rachunki za prąd nawet o 90%! Instalacja nie emituje CO2, a więc jest przyjazna dla środowiska. Moduły PV nie wymagają obsługi i w trakcie pracy nie wytwarzają żadnych dźwięków. Fotowoltaikę można zamontować na dachu lub na działce w pobliżu nieruchomości. Taka inwestycja pozwala np. uniezależnić się od dotychczasowego dostawcy energii. Co więcej, rząd wspiera instalacje o mocy 2-10 kW dofinansowaniem maksymalnie 50% inwestycji, jednak nie więcej niż 3000 zł w ramach obecnej edycji Programu „Mój Prąd”. Istnieje także możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, która w przypadku małżonków może wynieść nawet 106.000 zł.

Instalacja fotowoltaiczna - korzyści:
●    panele są przyjazne dla środowiska,
●    rachunki niższe nawet o 90%,
●    dofinansowanie 50% kosztów inwestycji lub maksymalnie 3000 zł,
●    ulga termomodernizacyjna do 106.000 zł,
●    niezależność od zewnętrznych dostawców prądu,
●    zabezpieczenie przed wzrostem cen prądu,
●    inwestycja zwraca się w około 5 lat.

Możesz być jeszcze bardziej EKO

Dobrze dopasowana instalacja fotowoltaiczna zaspokoi zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. Jej produkcja jest przyjazna dla środowiska i może dodatkowo wspomóc inne proekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest pompa ciepła, która odpowiada za ogrzewanie (a także chłodzenie) nieruchomości. Urządzenie zasilane jest energią elektryczną, którą za darmo pozyskasz z promieni słonecznych. Jakie korzyści daje „zielony” system grzewczy?

Pompa ciepła pozyskuje energię z wody, powietrza lub gruntu. Podobnie jak panele fotowoltaiczne, nie emituje CO2, jest prosta w obsłudze i nie wymaga uwagi właściciela. W urządzeniu nie zachodzi proces spalania, a więc nie potrzebuje żadnego paliwa (węgla lub gazu), ani miejsca na jego przechowywanie. Oznacza to większą oszczędność czasu - brak konieczności zasypywania podajnika lub systematycznego uzupełniania zbiornika, a także sprzątania i utylizacji pozostałości po procesie spalania. Nie musisz też obawiać się wahań cen na światowych rynkach, które przekładają się na ceny u lokalnego dostawcy. Połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła to rozwiązanie, które zwraca się w 5-7 lat i daje poczucie spokoju na dekady.

Ekologiczny prąd - dzisiejsze możliwości i perspektywy na przyszłość

Plany rządu zakładają, że w przyszłości pojawią się kolejne zachęty do zwiększenia autokonsumpcji energii produkowanej przez prosumentów. Wiele na to wskazuje, że w perspektywie najbliższych lat będzie opłacało się zainstalować ładowarkę do samochodu elektrycznego przy domu lub wyposażyć nieruchomość w magazyn energii, aby uniknąć przekazywania jej do sieci. Jednak dom warto zmodernizować już dzisiaj.

Rosnące ceny prądu i ocieplenie klimatu to czynniki, które są dobrą motywacją dla Polaków do zakładania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dynamika wzrostu liczby inwestycji indywidualnych w ostatnich trzech latach pokazuje, że w Polsce mamy boom na panele fotowoltaiczne. Korzyści dla portfela i środowiska są niepodważalne. Tylko dzięki modułom PV sfinansowanym przy pomocy Programu „Mój Prąd”, udało się zredukować roczną emisję CO2 o ponad 1 milion ton. Wraz z kolejnymi instalacjami, nie tylko subsydiowanymi przez rząd, liczba ta będzie stale rosła.

Ekologiczny prąd i ogrzewanie cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Cena paneli słonecznych w ciągu dekady spadła o 50%, co oznacza, że sprzęt jest najtańszy w historii. Już dzisiaj możesz zadbać o niezależność energetyczną, oszczędzić na rachunkach za prąd i przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zróbmy to razem - zapraszamy do kontaktu z Atum Energy.

art. sponsorowany
Ocena (1.5) Oceń: