Uczniowie piszą „Listy dla Ziemi”

co dziesiąta gmina w Polsce weźmie udział w akcji Fundacji Ekologicznej ARKA „Listy dla Ziemi”co dziesiąta gmina w Polsce weźmie udział w akcji Fundacji Ekologicznej ARKA „Listy dla Ziemi”

Spalanie śmieci w domowych piecach grzewczych to − obok transportu – główne źródło zanieczyszczeń powietrza, powodujące i nasilające choroby układu oddechowego i krążenia oraz degradację środowiska. Dlatego co dziesiąta gmina w Polsce weźmie udział w akcji Fundacji Ekologicznej Arka „Listy dla Ziemi”, mającej na celu ochronę jakości powietrza.


Od 15 do 30 kwietnia podczas akcji „Listy dla Ziemi” uczniowie napiszą w szkole list, żeby przeczytać go w domu i wspólnie z rodziną podjąć proste działania ekologiczne, które ograniczą zanieczyszczanie powietrza. Hasło kampanii „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” podkreśla związek między jakością życia, a wdychanym powietrzem.

Uczestnicy akcji − gminy – zgłaszają swój udział poprzez http://listydlaziemi.pl/zglos-gmine. Pisanie listów poprzedzają akcje edukacyjne i lekcje (ich scenariusze przygotowano we współpracy z dydaktykiem biologii i edukacji środowiskowej). Szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki mogą organizować imprezy dla rodzin dzieci, mieszkańców osiedli i dzielnic, takie jak happeningi, festyny, przemarsze, a we współpracy z nadleśnictwami – sadzenie drzew.  Listy zapisywane są na papierze z makulatury. Druga strona kartki informuje o tym, jak chronić powietrze (m.in. wybierając jazdę na rowerze; sadząc drzewa; oddając śmieci do zakładów komunalnych). Tu także jest miejsce do zapisania trzech eko-działań, do których rodzina zobowiązuje się w ciągu minimum dwóch tygodni.

Szkoły mogą zgłosić wybrany list do konkursu na List Roku, a nauczyciele wziąć udział w konkursie na Eko-nauczyciela Roku. Do akcji przyłączyła się Renata Piątkowska pisarka dla dzieci, której książki znajdują się na Złotej Liście Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom: Ogromnie zachęcam, by dzieci próbowały pisać takie listy, a nauczycieli by zechcieli im pomóc – spojrzeć na problem z różnych stron, sformułować treść tak, aby była dowcipna, zajmująca czy przekonująca.

Smog nad Paryżem i Pekinem pokazał, że zanieczyszczenie powietrza prowadzi do sytuacji kryzysowych znacznie zagrażających zdrowiu. W Polsce brudne powietrze jest problemem wielu gmin. W ostatnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska w pierwszej dziesiątce europejskich miast, w których jest najbrudniejsze powietrze znalazło się aż sześć miast w Polski.  Polacy emitują do powietrza trujące związki chemiczne i gazy oraz pyły m.in. dlatego, ponieważ w domowych piecach grzewczych spalają śmieci, (które powinny trafić do zakładów komunalnych), słabej jakości węgiel i muł.

Dzięki 1. edycji „Listów dla Ziemi” (w 2013 r., na temat segregacji odpadów) około 500 tysięcy młodych Polaków mogło osobiście wyrazić opinię o potrzebie ekologicznych zachowań, które, na co dzień dostrzega wokół siebie. Do akcji mogły przyłączyć się rodziny dzieci z blisko 4 000 szkół w prawie 350 gminach, tworząc w ten sposób „Ekologiczną drużynę narodową”.

Akcji „Listy dla Ziemi” patronuje Minister Środowiska. Została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Partnerem są Lasy Państwowe i Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.


Ocena (3.8) Oceń: