Zielona szkoła przez cały rok! Rodzice stawiają na edukację ekologiczną

Szkoły dla EkorozwojuSzkoły dla Ekorozwoju

Już za kilka dni miliony dzieci rozpocznie kolejny rok szkolny, dla wielu z nich będzie to całkiem nowe doświadczenie – podobnie zresztą jak dla ich rodziców, którzy zadecydowali o wyborze szkoły. Pewnie teraz zastanawiają się czy szkoła, którą wybrali dla swojej pociechy jest miejscem otwartym, innowacyjnym, wychodzącym naprzeciw rzeczywistym potrzebom edukacyjnym i wychowawczym, czy prócz wiedzy teoretycznej przekazuje swoim wychowankom umiejętności niezbędne do życia we współczesnym świecie. Ci, którzy wybrali jedną z polskich 600 szkół uczestniczących w Programie Szkoły dla Ekorozwoju mogą spać spokojnie.Placówki zaangażowane w Program „Szkoły dla Ekorozwoju”, będący inicjatywą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, kreują zupełnie nowy standard w nauczaniu. Przekazują wiedzę w ciekawy, nowatorski sposób, dając swoim uczniom możliwość zdobywania jej poprzez własne doświadczenia i wspólne działania z nauczycielem, są miejscem otwartym, które angażuje w swoje życie całą społeczność lokalną. Do takiej szkoły chodzi się z przyjemnością. – przekonuje Małgorzata Łuszczek, koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju.

Jednym z nieuniknionych wyzwań współczesnego świata jest stworzenie świadomego ekologicznie i odpowiedzialnego społeczeństwa, które rozwijając się uwzględniać będzie także potrzeby przyszłych pokoleń. Dzisiejsi rodzice zdają się zauważać te zmiany. Wybierając szkołę dla dziecka nie kierują się już tylko jej lokalizacją, a zaczynają brać pod uwagę inne aspekty – jak zaangażowanie szkoły w działania społeczności lokalnej, edukacja ekologiczna uczniów.

Jednym z czynników decydujących o wyborze przedszkola czy szkoły dla mnie jako matki jest aktywność placówki i jej pracowników w na polu promocji zdrowego trybu życia, a także ekologii. Dzieci we wczesnym wieku przeszklonym i szkolnym powinny mieć możliwość zobaczenia że, dbanie o zdrowe odżywianie czy dbanie o środowisko to zupełnie normalna i powszechna postawa, która decyduje o ich trybie życia w przyszłości. Nasze przedszkole wpisało w swoją misję działania ekologiczne prowadząc szeroką edukację ekologiczną i realizując liczne projekty ekologiczne, na które pozyskano dodatkowe środki. Również dieta wegetariańska dziecka nie była problemem. Dzięki temu moje dzieci od najmłodszych lat segregują śmieci, potrafią dokonać wyboru zdrowego jedzenia i wiedzą, że być ekologicznym nie oznacza „być innym”. – mówi Anna Woźniak, mama 5-letniej Laury i 10-letniego Ignacego.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do jednej z 600 biorących udział w Programie, zauważają i doceniają korzyści z tego faktu płynące: Jestem bardzo dumna z swojego syna Jasia, który codziennie poucza mnie jak żyć ekologicznie. Myślę, że wychowanie naszych pociech w „ekologicznej świadomości” jest dla nas wszystkich niezmiernie ważne i potrzebne, szczególnie w dzisiejszych czasach. To przecież – w naszych dzieciach – nasza przyszłość. – mówi Jolanta Pawlak, mama jednego z wychowanków placówki będącej członkiem Programu Szkoły dla Ekorozwoju.

Zaangażowany, kreatywny, otwarty na inicjatywę swoich uczniów - taki jest nauczyciel w Szkole dla Ekorozwoju. Jest prawdziwym liderem dla młodzieży, pobudza swoich uczniów do wspólnego działania, wydobywając przy tym możliwości i zdolności, które w wielu szkołach nigdy nie zostałyby odkryte i docenione. Co więcej, są to osoby o niezwykle szerokich horyzontach, wrażliwe na kwestie społeczne i środowiskowe, które wyjaśniają i otwierają przed swoimi wychowankami piękny, różnorodny świat.

Jak mówią nauczycielki – Renata Niepsuj i Iwona Barczyk ze Szkoły Podstawowej w Rodakach – Program ,,Szkoły dla Ekorozwoju” jest dla nas niezwykle cenny. Jego realizacja pomaga nam w skupieniu wokół ekologicznych działań szkoły partnerów, którzy w sposób pozytywny wpływają na życie szkoły w różnych jej dziedzinach, nie tylko ekologicznych. Wspólne działania integrują społeczność , a to procentuje w ekorozwoju środowiska lokalnego.

Przy realizacji projektów ekologicznych wychowankowie mają możliwość nabycia i rozwijania tak istotnych kompetencji jak komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialność za powierzone zadanie, a przy tym trenują swoją kreatywność, elastyczność myślenia, czy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Uczniowie mają możliwość poznania jak funkcjonuje społeczność lokalna. Szkoła poszerza współpracę z rodzicami, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi – dodaje Katarzyna Koronowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu.

Więcej o Programie Szkoły dla Ekorozwoju: www.ekoszkola.pl


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Ocena (3.2) Oceń: