Ekstremalne powodzie coraz częstsze

Oceń stronę
Ocena: 4.3

Ekstremalne powodzie, takie jak te, które w ostatnich miesiącach nawiedziły Wielką Brytanię mogą stać się częstsze w Europie do 2050 r. – wynika z badan opublikowanych na łamach – „Nature Climate Change”


Naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Analiz Systemów Stosowanych ( IIASA ), Instytutu Studiów Środowiskowych w Amsterdamie Straty badając korelacje między powodziami w różnych krajach doszli do wniosku, że ryzyko powodziowe na naszym kontynencie w 2050 roku może być dwa razy wyższe niż obecnie. Jeśli zmiany klimatyczne będą nadal się pogarszać i coraz więcej ludzi będzie żyło na obszarach wrażliwych, to koszty finansowe takich kataklizmów mogą wzrosnąć ponad czterokrotnie.

Jak wykazały badania przypadki ekstremalnych powodzi, które teraz zdarzają się raz na 50 lat, będą występowały raz na 30 lat, natomiast przypadki skrajnego uszkodzenia, które teraz zdarzają się raz na 16 lat mogą występować raz na lat 10.

Krótsze cykle ekstremalnych powodzi, aktualnie przyniosły średnie straty w Europie  w wysokości 4,9 mld euro.

źródło: WMO