Województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie leży w południowo-zachodniej Polsce. Jego stolicą jest Wrocław. Województwo zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw: wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz części województw leszczyńskiego i kaliskiego. Obszar województwa obejmuje część Dolnego Śląska, Ziemię Kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz skrawek Saksonii. Powierzchnia województwa dolnośląskiego wynosi 19 946 km2 i stanowi 6,4 proc. obszaru Polski. Województwo dolnośląskie graniczy z 3 innymi województwami: lubuskim, opolskim oraz wielkopolskim, a także z 2 krajami: Czechami i Niemcami.

Na obszarze województwa przeważają tereny nizinne. Najwyższym punktem dolnośląskiego jest wierzchołek Śnieżki (1603 m n.p.m.), a najniższym − dno doliny Odry w okolicy Dobrzejowic (69 m n.p.m.). Najważniejszą rzeką jest Odra. Jej dopływy stanowią Barycz, Bóbr z Kwisą, Bystrzyca, Kaczawa, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Oława, Ślęza i Widawa. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Mietkowskie − 9,29 km². Województwo dolnośląskie jest jednym z najbardziej zasobnych województw w surowce mineralne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, rudy niklu, surowce skalne). Tradycje górnictwa sięgają tu XII wieku.

W województwie dolnośląskim zlokalizowanych jest 91 miast. Największym miastem, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, jest Wrocław. Najmniej zaludnionym miastem jest Wleń, a najmniejszym pod względem powierzchni − Świerzawa. Dolnośląskie podzielone jest na 30 powiatów, przy czym 4 powiaty tworzą miasta – Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra. Województwo posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, zarówno drogową i kolejową. A do 2004 roku na terenie województwa można było przejechać się koleją wąskotorową.

Województwo obejmuje Nizinę Śląską i Sudety, co daje różnorodność flory i fauny. Ciekawostką jest fakt, że we wsi Henryków Lubański niedaleko Lubania rośnie najstarsze drzewo w Polsce − cis Henrykowski, którego wiek szacuje się na ok. 1270 lat. Na terenie województwa zlokalizowane są dwa parki narodowe − Park Narodowy Gór Stołowych oraz Karkonoski Park Narodowy. Karkonoski Park Narodowy w 1992 roku stał się częścią przygranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše (MAB) o powierzchni ponad 60 tys. ha, a w 2010 roku zyskał status Geoparku Krajowego. Z kolei Park Narodowy Gór Stołowych położony jest na terenie Sudetów Środkowych. Nazwa parku dobrze odzwierciedla krajobraz, w którym zobaczymy ogromne bloki skalne, płaskie niczym blaty stołów. W parku istnieją tzw. Błędne Skały, które tworzą malowniczy labirynt na wysokości 853 m n.p.m.

Jednym z miast województwa dolnośląskiego, które warto odwiedzić jest Wrocław. Jest to największe miasto województwa, będące jednocześnie jego stolicą i historyczną stolicą całego Śląska. W mieście znajduje się wiele zabytków m.in. Hala Stulecia wpisana na listę UNESCO i uznany za pomnik historii Zespół historycznego centrum Wrocławia. We Wrocławiu znajduje się najstarszy i największy w Polsce Ogród Zoologiczny. Na listę UNESCO wpisane są także Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze.

Województwo dolnośląskie słynie z dużej liczby zamków i pałaców. Ponadto na jego terenie jest wiele uzdrowisk, m.in. Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój. Przez województwo przechodzi 8 szlaków turystycznych.