Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północno-centralnej części Polski. Powstało ono z połączenia dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Województwo podzielone jest na 23 powiaty. Siedziba wojewody oraz większość urzędów administracji państwowej została ustanowiona w Bydgoszczy. Siedziba sejmiku województwa oraz organów administracji samorządowej znajduje się Toruniu. Główną część województwa stanowią Kujawy, które historycznie stanowiły jedną z ważniejszych dzielnic i księstw średniowiecznej Polski. W skład województwa wchodzi także ziemia chełmińska, ziemia dobrzańska oraz fragmenty Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. W sumie województwo obejmuje obszar 17 972 km2, co stanowi 5,7 proc. powierzchni Polski. Graniczy ono z województwami: łódzkim, mazowieckim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Geograficznie obejmuje Pojezierze Wielkopolskie, część Pojezierza Pomorskiego oraz Kujawy. Przez województwo przepływa Wisła. Ukształtowanie powierzchni ma charakter nizinny, a najwyższym punktem jest wierzchołek Czarnej Góry – 188 m n.p.m. W krajobrazie województwa przeważają równiny (m. in. Bory Tucholskie) pojezierza i rzeczne doliny. Jest to jedno z najsłabiej zalesionych województw. Poza Borami Tucholskimi i doliną Wisły występują w dużym rozproszeniu niewielkie kompleksy leśne. Województwo kujawsko-pomorskie jest ubogie w surowce mineralne – najważniejszymi eksploatowanymi złożami są wapienie jurajskie oraz sól kamienna.

W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 52 miasta. Największe miasta to Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Bydgoszcz i Toruń, to najważniejsze ośrodki przemysłu, biznesu, nauki, kultury i sztuki w regionie.

Na terenie województwa znajduje się wiele form ochrony przyrody, które zajmują 1/3 obszaru. Największymi są parki krajobrazowe, których jest 8. Oprócz nich w województwie są 94 rezerwaty przyrody, 30 obszarów chronionego krajobrazu, 2622 pomników przyrody oraz obszary Natura 2000.

Województwo posiada wiele zabytków oraz miejsc wartych odwiedzenia. Należą do nich m.in. ziemia chełmińska słynąca z gotyckiej architektury, Kujawy i Pałuki, a także Dolina Wisły. Na obszarze województwa znajduje się Biskupin – zrekonstruowana osada pochodząca prawdopodobnie z 738 r. p.n.e. Za pomnik historii uznane jest także Chełmno oraz Stare i Nowe Miasto w Toruniu, które w 1997 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oprócz tego odwiedzić warto Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Ciechocinek, Inowrocław oraz Golub-Dobrzyń. Liczne są tu ośrodki kultu religijnego np. sanktuarium MB Królowej Pokoju w Markowicach czy sanktuarium MB Pani Kujaw w Ostrowąsie. Na terenie województwa spotkać można ruiny zamków krzyżackich i polskich. Do zabytków techniki należy m.in. Kanał Bydgoski, Kanał Notecki i Górnonotecki. W Ciechocinku, Inowrocławiu i Wieńcu Zdrój znajdują się uzdrowiska. Atrakcją regionu jest także przyroda. Znajduje się tu drugi w Polsce zespół leśny Bory Tucholskie. Główną atrakcją Borów Tucholskich są oczywiście lasy, ale na uwagę zasługują również liczne jeziora − największe jest Jezioro Wdzydze.

Przez województwo przebiegają ważne szlaki transportowe, zarówno krajowe i międzynarodowe. W Bydgoszczy znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego.