Województwo łódzkie

Województwo łódzkie położone jest w centralnej części kraju. Zajmuje obszar 18 219 km2, co stanowi 5,8 proc. powierzchni kraju. Zostało ono utworzone w 1999 roku z połączenia województw: łódzkiego, sieradzkiego, piotrkowskiego, skierniewickiego, płockiego, kaliskiego, częstochowskiego, konińskiego i radomskiego. Liczba mieszkańców wynosi ponad 2,5 mln, z czego zdecydowana większość (1,6 mln) mieszka w miastach. Region jest gęsto zaludniony: na 1 km2 przypada 140 mieszkańców. Siedzibą władz jest Łódź, trzecie co wielkości miasto w Polsce.

Województwo łódzkie graniczy z 6 województwami: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Województwo jest podzielone na 21 powiatów i 177 gmin. Trzy miasta funkcjonują na prawach powiatu − są to Łódź, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice.

Ze względu na położenie w centralnej Polsce w województwie łódzkim krzyżuje się wiele szlaków komunikacyjnych (samochodowych i kolejowych). Przez teren województwa przebiega 1179 km dróg wojewódzkich, 7975 km powiatowych i 13380 km dróg gminnych. Największymi ośrodkami przemysłowymi są Łódzki Okręg Przemysłowy i Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy. Na terenie województwa znajdują się bogate złoża węgla brunatnego i rud metali. Najważniejszymi rzekami w województwie są Warta, Pilica oraz Bzura. Województwo łódzkie jest najsłabiej zalesionym województwem.

Na terenie województwa łódzkiego istnieje 89 rezerwatów przyrody oraz 7 parków krajobrazowych (Załęczański Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich oraz Bolimowski Park Krajobrazowy. )Najmłodszym z nich jest park Wzniesień Łódzkich utworzony w 1996 roku. W województwie jest wyznaczonych kilkanaście szlaków turystycznych: np. Szlak Okolic Łodzi. Są też szlaki tematyczne, nawiązujące do wydarzeń historycznych: np. Szlak Pamięci Hitlerowskiego Ludobójstwa, nazywany też Szlakiem Martyrologii. Na bieżąco tworzone są ścieżki rowerowe.

Na terenie województwa znajdują się dawne miasta królewskie, które warto odwiedzić. Są to Inowłódź, Przedbórz i Piotrków Trybunalski. Warto odwiedzić także Rawę Mazowiecką, Uniejów, Sieradz oraz Wieluń, które mogą pochwalić się kilkuset letnią tradycją. Na terenie łódzkiego znajdują się liczne muzea (Łowicz, Łęczyca, Opoczno, Sromów, Sieradz), gdzie zgromadzone są zbiory kultury ludowej. W województwie łódzkim można też zobaczyć miejscowości znane dzięki dawnym majątkom ziemskim. Są to m.in. pałac w Nieborowie z parkiem romantyczno-sentymentalnym w Arkadii, Walewice czy Poddębice.

Stolicą województwa i jednocześnie największym miastem jest Łódź. Jest to dawne miasto przemysłowe, którego historia jest dziełem wielu nacji. Centralnym i najbardziej charakterystycznym punktem miasta jest ulica Piotrkowska.