Województwo lubelskie

Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części Polski. Zamieszkuje je ponad 2 mln osób. Siedzibą władz województwa jest Lublin. Graniczy ono z 4 województwami: podkarpackim, podlaskim, mazowieckim oraz świętokrzyskim oraz z 2 krajami: Białorusią i Ukrainą. Swoim zasięgiem województwo lubelskie obejmuje kilka krain historycznych − ziemię lubelską oraz ziemię łukowską, część ziemi stężyckiej i sandomierskiej, a także skraj Podlasia, ziemi chełmskiej i Polesia. Głównymi rzekami lubelskiego są Wisła − która stanowi granicę województwa − oraz Bug i Wieprz.

Wschodnia granica województwa lubelskiego to zarówno granica Polski i Unii Europejskiej. Przez region prowadzą szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska i Moskwy. Tutejsze przejścia graniczne obsługują blisko połowę ruchu osobowego i towarowego jaka przypada na całą polską granicę wschodnią. Przez województwo przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa, która odgrywa bardzo ważną rolę w transporcie towarów na szlaku Azja-Europa.

Województwo jest podzielone na 24 powiaty, z czego 4 – Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość − to miasta na prawach powiatu. Poza tym na jego terenie znajdują 43 miasta oraz 4206 wsie. Gospodarka tego regionu w dużej mierze opiera się na rolnictwie. W województwie znajdują się dobre ziemie, uprawom sprzyja również klimat. W ostatnich latach rozwija się produkcja i przetwórstwo zdrowej, certyfikowanej żywności oraz uprawy roślin energetycznych. Natomiast w przemyśle główną rolę odgrywają sektory: budowlany, gdzie wykorzystywane są lokalne złoża; wydobywczy (wydobycie węgla kamiennego) oraz maszynowy związany z produkcją śmigłowców, traktorów, maszyn rolniczych i budowlanych.

W obrębie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe (Poleski Park Narodowy oraz Roztoczański Park Narodowy) i 17 parków krajobrazowych. Poleski Park Narodowy stanowi część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, któremu w 2002 r. UNESCO nadało status Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

Województwo lubelskie to region atrakcyjny turystycznie, który ma tysiące kilometrów szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz liczne ścieżki przyrodnicze. Wypoczynek i relaks gwarantują liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Oprócz bogactw przyrody w województwie jest wiele miejsc i zabytków związanych z różnymi kulturami i religiami. Najważniejszym miastem województwa jest Zamość. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez wieki miasto stanowiło tygiel kulturowy i religijny zamieszkiwany przez katolików, prawosławnych, Greków, Żydów, Ormian.