Województwo lubuskie

Województwo lubuskie jest położone w zachodniej części kraju. Obejmuje obszar 13 987 km2, co stanowi 4,5 proc. powierzchni Polski. Powstało w 1999 roku z połączenia województw gorzowskiego i zielonogórskiego oraz niewielkiej części woj. leszczyńskiego. Siedzibą wojewody i Urzędu Wojewódzkiego jest Gorzów Wielkopolski, a sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Zielona Góra. Jest to województwo o najmniejszej liczbie ludności − liczba mieszkańców województwa wynosi ok. 1 02 mln co stanowi 2,6 proc. ludności Polski. Gęstość zaludnienia wynosi 72 mieszkańców na 1 km2.

Lubuskie od zachodniej granicy, poprzez rzeki Odrę i Nysę Łużycką, graniczy z Niemcami (Brandenburgią i Saksonią). Od strony południowej graniczy w województwem dolnośląskim, od wschodu z województwem wielkopolskim, a od strony północnej z województwem zachodniopomorskim. Województwo lubuskie podzielone jest na 14 powiatów. Na ich terenie znajdują się 42 miasta, z czego dwa – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra − na prawach powiatu. Są to również miasta z największą liczbą mieszkańców.

Mimo iż województwo lubuskie położone jest na terenie nizinnym, to jego krajobraz jest urozmaicony. Najwyżej położonymi punktami są Góra Bukowiec (227 m. n.p.m.), która znajduje się na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Jest to najbardziej zalesione województwo w Polsce − około 49 proc. powierzchni województwa zajmują lasy. Część z nich tworzy niepowtarzalne kompleksy jak np. Puszcza Notecka. Województwo posiada także bogate zasoby wód powierzchniowych. Na jego terenie znajduje się wiele jezior oraz rzek, w tym druga co do wielkości rzeka Polski − Odra. Innymi ważnymi rzekami są Warta, Noteć i Bóbr mające swoje ujście właśnie w Odrze.

Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe − Drawieński Park Narodowy oraz Park Narodowy Ujście Wisły. Pierwszy z nich został założony w 1990 roku. Na jego obszarze znajduje się unikatowe w skali kraju Jezioro Czarne. Natomiast Park Narodowy Ujście Warty jest najmłodszym polskim parkiem − został utworzony 1 lipca 2001 roku. Obejmuje on rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry. Park został założony w celu ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk. Jest to jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, z czego 174 stanowią ptaki lęgowe, z kolei aż 26 gatunków ptaków jest zagrożonych wyginięciem. Obok parków narodowych w województwie znajdują się też parki krajobrazowe − Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, Gryżyński Park Krajobrazowy, Krzesiński Park Krajobrazowy, Łagowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Przemęcki Park Krajobrazowy i Pszczewski Park Krajobrazowy. W województwie lubuskim znajduje się także 51 rezerwatów oraz 1510 pomników przyrody. Jednym z nich jest 750-letni dąb Chrobry rosnący w Piotrowicach, którego obwód pnia wynosi prawie 10 m.