Województwo małopolskie

Województwo małopolskie położone jest w południowej część kraju. Zajmuje 15 182 km2 i jest jednym z najmniejszych województw w Polsce. Województwo zamieszkuje 3 mln mieszkańców, zajmując 4 miejsce w Polsce pod względem ludności. Biorąc pod uwagę powierzchnię województwa, region jest gęsto zaludniony – na 1 km2 przypada 217 osób. Małopolskie graniczy ze Słowacją, a także z województwami: podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Małopolskie obejmuje część historycznej i geograficznej Małopolski oraz fragment Spisza i Orawy. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem województw: krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, bielskiego, katowickiego, kieleckiego oraz krośnieńskiego. Województwo małopolskie jako jedyne ma prawo do posiadania w swoim herbie godła Państwa Polskiego.

Województwo małopolskie obejmuje fragment Karpat Zachodnich oraz Wyżyny Małopolskiej. Województwo leży w strefie klimatu umiarkowanego. Ze względu na duże zróżnicowanie wysokości występuje tu duża amplituda temperatur. Maksymalna zanotowana temperatura wyniosła +37 st. C a najniższa - 38 st. C. Najwyższym punktem województwa jest północny wierzchołek Rysów (2499 m n.p.m.). Przez województwo przepływa Wisła, która tu ma swój początek.

W województwie małopolskim znajduje się 61 miast, z czego 3 są miastami na prawach powiatów. Województwo podzielone jest na 22 powiaty. Największym miastem jest Kraków, który jest także siedzibą władz województwa.

Województwo małopolskie charakteryzuje się bogactwem flory i fauny i może poszczycić się obecnością miejsc, gdzie występuje jeszcze nieskażone środowisko naturalne. Na jego terenie znajduje się 6 parków narodowych: Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy oraz fragment Magurskiego Parku Narodowego. Oprócz parków narodowych w województwie znajduje się 11 parków krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 84 rezerwaty przyrody oraz ponad 2 tys. pomników przyrody. Na terenie województwa znajduje się fragment jedynej w Polsce pustyni – Pustyni Błędowskiej. Jest to największy obszar lotnych piasków w Polsce.

Na terenie województwa znajdują się 4 okręgi przemysłowe: Krakowski, Jaworznicko-Chrzanowski, Tarnowski oraz Karpacki. W małopolskim występują bogate złoża zasobów mineralnych m.in. soli kamiennej, węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, a także wody mineralne i geotermalne. Przez województwo małopolskie prowadzą szlaki tranzytowe (linie kolejowe i drogi krajowe) ze wschodu na zachód i z północy na południe. Województwo posiada połączenia kolejowe ze wszystkimi większymi miastami w Polsce oraz połączenia międzynarodowe z Wiedniem, Pragą, Berlinem, Dreznem, Frankfurtem nad Menem, Frankfurtem nad Odrą, Lipskiem, Bukaresztem, Bratysławą, Koszycami, Kijowem, Lwowem, Odessą i Budapesztem. W Krakowie znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice.

Małopolska jest regionem często odwiedzanym przez turystów. Szczególnie popularny jest Kraków, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Zakopane. Wśród wielbicieli pieszych wędrówek bardzo popularne są pasma górskie Beskidów i Tatr. W województwie powstał Karpacki Szlak Rowerowy, który prowadzi przez najbardziej znane i cenne historycznie miejscowości woj. małopolskiego.