Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski. Jest to największe województwo, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Zajmuje obszar 36 tys. km2 czyli ponad 11 proc. terytorium kraju. Województwo mazowieckie zamieszkuje 5.2 mln ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 145 osób na km2. Mazowieckie zostało utworzone w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku z województwa warszawskiego oraz części województw: ostrołęckiego, radomskiego, ciechanowskiego, siedleckiego, płockiego, skierniewickiego, bielskopodlaskiego i łomżyńskiego. Wschodnia część województwa obejmuje ziemie Podlasia, północna − Kurpie, a południowa − ziemię radomską.

Województwo dzieli się na 5 powiatów grodzkich, 37 powiatów ziemskich i 314 gmin. Największym miastem, będącym jednocześnie siedzibą władz województwa i stolicą Polski, jest Warszawa. W województwie mazowieckim położone jest najmniejsze, pod względem liczby mieszkańców, miasto w Polsce – Wyśmierzyce, w którym zamieszka ok. 950 osób.

W województwie mazowieckim wytwarzane jest ponad 21 proc. produktu krajowego brutto (najwięcej w kraju). Najbardziej rozwinięta gospodarczo jest Warszawa. Województwo mazowieckie jest regionem najbardziej zróżnicowany pod względem gospodarczym. W województwie rozwija się handel, telekomunikacja, usługi finansowe i informatyczne, ubezpieczenia, przemysł samochodowy i petrochemiczny. Jest to także województwo, w którym jest największe skupisko ludności wiejskiej – 1,8 mln osób. Dobre gleby sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Ponad połowę powierzchni województwa zajmują użytki rolne. W szczególności rozwinięte są dwie gałęzie (w okolicach Grójca i Warki) – warzywnictwo i sadownictwo.

Przez województwo przebiegają drogi krajowe nr 2, 7 i 8; drogi ekspresowe S7, S8 i S79 oraz autostrada A2. W województwie położony jest największy port lotniczy w kraju – Lotnisko Chopina w Warszawie. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce posiadającym linię metra.

Mazowsze jest najliczniej odwiedzanym obszarem w Polsce − co roku blisko 5 mln turystów odwiedza ten region.

Krajobraz Mazowsza to głównie wysoczyzny i równiny, które są poprzecinane dolinami głównych rzek regionu – Wisły, Bugu, Bzury, Narwi, Pilicy i Wkry. Na terenie województwa znajduje się niewiele jezior. Są to głównie jeziora polodowcowe w okolicach Gostynina i na Pojezierzu Dobrzyńskim. Jednym z najliczniej odwiedzanych jest sztuczny zbiornik zlokalizowany w okolicach Warszawy – Zalew Zegrzyński.

Ponad 20 proc. obszaru województwa zajmują lasy. Wśród drzew przeważają sosny i dęby. Aż 30 proc. powierzchni Mazowsza to tereny objęte ochroną. Wśród nich znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Park został utworzony w 1959 roku, a 21 stycznia 2000 został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. Oprócz Kampinoskiego Parku Narodowego na Mazowszu znajduje się 9 parków krajobrazowych: Bolimowski Park Krajobrazowy, Brudzeński Park Narodowy, Chojnowski Park Narodowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Kozienicki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Park Narodowy, Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu.