Województwo opolskie

Województwo opolskie położone jest w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej. Zajmuje obszar 9412 km2, co stanowi 3 proc. powierzchni kraju. Tym samym jest to najmniejsze województwo w Polsce. Na jego terenie mieszka około 1,010 tys. osób – czyli 2,6 proc. ludności kraju. Stolicą województwa jest miasto Opole.

Województwo opolskie zostało utworzone w 1950 roku, a w 1975 roku zostały odłączone dwa powiaty: raciborski i oleski. Ten drugi powrócił w granice województwa w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku. Województwo opolskie graniczy z Czechami oraz województwami: dolnośląskim, łódzkim, śląskim oraz wielkopolskim. Historycznie województwo opolskie obejmuje swoim zasięgiem Górny Śląsk oraz Dolny Śląsk. W obrębie opolskiego zdecydowanie przeważają obszary nizinne. Najwyższym punktem jest wierzchołek Biskupiej Kopy, liczący 889 m n.p.m. Główną rzeką województwa jest Odra − druga co wielkości rzeka w Polsce. Przez województwo przepływa także Mała Panew i Nysa Kłodzka. Największymi zbiornikami wodnymi są sztuczne jeziora: Nyskie, Otmuchowskie i Turawskie.

W województwie opolskim znajduje się 35 miast − przy czym Opole jest miastem na prawach powiatu. Oprócz Opola jest jeszcze 11 powiatów: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki i strzelecki. Największymi miastami województwa opolskiego są Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie, Krapkowice, Namysłów, Olesno i Głubczyce. Największy obszar zajmuje Kędzierzyn-Koźle, a najludniejszym miastem jest Opole.

Przez województwo opolskie przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – m. in. autostrada A4, która jest częścią III panaeuropejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów. Opolszczyzna to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów kraju pod względem infrastruktury − gęstość sieci dróg o twardej nawierzchni w roku 2012 wyniosła 90,4 km/100 km2. Opole leży na trasie połączeń Drezno-Moskwa, Malmo-Chałupki. Równolegle do A-4 biegnie główna arteria wodna Opolszczyzny-Odrzańska Droga Wodna, która po modernizacji ma stanowić istotny element międzynarodowej żeglugi śródlądowej (długość opolskiego odcinka: 111,6 km). Istotne znaczenie w żegludze śródlądowej ma Kanał Kędzierzyński i Kanał Gliwicki. W Koźlu zlokalizowany jest największy opolski port. Najbliższe lotniska to Wrocław i Katowice-Pyrzowice.

Dobra jakość gleb, nizinne ukształtowanie terenu oraz łagodny klimat sprawiają, że Opolszczyzna to lider pod względem produkcji rolnej, której podstawę stanowią: pszenica, buraki cukrowe, rośliny pastewne; rozwinięta hodowla bydła. Opolszczyzna jest zasobna w złoża wapieni i margli, dzięki którym rozwija się nowoczesny przemysł cementowo-wapienniczy. Zachowane cementownie opolskie, urokliwe wapienniki koło Gogolina i liczne kamieniołomy wapienia stanowią świadectwo wiekowego dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska.

Na terenie województwa opolskiego znajduje się ponad 20 tysięcy zabytków architektury, prawie 9 tysięcy zabytków ruchomych, około 160 zamków, pałaców, dworków. Ochrona przyrody oraz krajobrazu jest możliwa dzięki 3 parkom krajobrazowym − Góra Św. Anny, Góry Opawskie oraz Stobrawski Park Krajobrazowy − 36 rezerwatom, 9 obszarom chronionego krajobrazu, 4 obszarom Natura 2000 oraz 18 obszarom posiadających do czasu wydania rozporządzenia Ministra Środowiska, status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.