Województwo pomorskie

Województwo pomorskie położone jest w północnej Polsce. Powstało w 1999 roku i w jego skład weszło dawne województwo gdańskie oraz część słupskiego, elbląskiego i bydgoskiego. Zajmuje ono obszar o powierzchni ponad 18 tys. km2, co stanowi 5,9 proc. powierzchni Polski. Jako jedno z trzech województw ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Według danych z 2010 roku woj. zamieszkuje 2 230 000 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby na km2. Co daje pomorskiemu szóstą − pod względem liczebności i gęstości zaludnienia − pozycję w kraju.

Województwo pomorskie poprzez Mierzeję Wiślaną graniczy z Rosją (obwód kaliningradzki). Graniczy także z województwami: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.

Historycznie większość obszaru województwa pomorskiego znajduje się na terenie Pomorza Gdańskiego. Jego północno-zachodnia część zaliczana jest do Pomorza Zachodniego, a fragment wschodni − do Prus. Geograficznie województwo leży w centrum Pojezierzy Południowobałtyckich, przez co Pomorskie należy do najbardziej zróżnicowanych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów Polski. Położony nad Bałtykiem region wyróżnia się dużą liczbą jezior − aż 10 z nich ma powierzchnię ponad 500 ha. Województwo pomorskie to również płaskie i żyzne Żuławy, malownicze wzgórza z najwyższym szczytem Wieżycą, lasy, bory i rzeki. W województwie pomorskim znajduje się najdalej wysunięty na północ punkt Polski − przylądek Rozewie.

Administracyjnie województwo pomorskie dzieli się na 16 powiatów, do których dochodzą cztery miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot. Powiaty są podzielone na gminy: miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie, których łącznie jest 123. W Pomorskim znajduje się Trójmiasto czyli aglomeracja Gdańska, Sopotu i Gdyni. Natomiast Wejherowo, Rumia i Reda nazywane są Małym Miastem Kaszubskim.

Gospodarka w tym regionie rozwinęła się w wielu kierunkach. Ze względu na bliskość morza rozwinięta jest gospodarka morska, przemysł stoczniowy, rafineryjny, a także przemysł przetwórczy, rolnictwo, turystyka i rekreacja, leśnictwo, oraz ponadregionalna infrastruktura (transport morski, lotniczy i lądowy). Rolnictwo jest bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem jakości gleb, jak i sposobu organizacji gospodarstw i technologii stosowanych w produkcji. Najwyższym potencjał rolno-spożywczy mają: Żuławy Wiślane i Dolina Dolnej Wisły, Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka oraz Pojezierze Krajeńskie.

Obszary chronione w województwie pomorskim zajmują 33 proc. jego powierzchni. Obejmują one dwa parki narodowe – utworzony w 1967 roku Słowiński Par Narodowy oraz powstały w 1996 r. Park Narodowy Bory Tucholskie. Oprócz nich na terenie województwa znajduje się dziewięć parków krajobrazowych: Kaszubski, Nadmorski, Trójmiejski, Tucholski, Wdzydzki, Zaborski, Mierzeja Wiślana, Dolina Słup oraz Pojezierze Iławskie. Województwo pomorskie jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce. Lasy i tereny zielone zajmują 37,2 proc. jego powierzchni. Największe zwarte kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części województwa − przede wszystkim w wielkim kompleksie leśnym Bory Tucholskie, jednym z większych obszarów leśnych w Europie. W województwie pomorskim do morza uchodzi największa rzeka Polski – Wisła. Innymi ważnymi rzekami województwa są: Wierzyca, Słupia, Łeba, Radunia, Łupawa, Brda, Wda i Wieprza. Województwo jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, łączącym Skandynawię z Europą Środkowo-Wschodnią oraz krajami basenu Morza Śródziemnego. Morze, lasy, jeziora i zabytki Trójmiasta sprawiają, że jest to region atrakcyjny turystycznie.