Województwo wielkopolskie

Województwo wielkopolskie położone jest w środkowo-zachodniej Polsce. Powstało w 1999 roku w wyniku połączenia dawnych województw: poznańskiego, konińskiego, pilskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego i bydgoskiego. Powierzchnia województwa wynosi 29 tys. km2, co stanowi 9,5 proc. powierzchni Polski. Jest to drugie pod względem wielkości województwo w Polsce. Wielkopolskie liczy sobie blisko 3,4 mln mieszkańców, co stanowi 8,7 proc. ogółu ludności kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu jest Poznań.

Województwo wielkopolskie graniczy z 7 innymi województwami: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Historycznie i kulturowo województwo identyfikowane jest z Wielkopolską.

Województwo wielkopolskie położone jest na nizinnych terenach dorzeczy trzech rzek: Warty, Noteci i Prosny. Najwyższym punktem jest Kobyla Góra – 284 m n.p.m., a najniższym jest obszar w dolinie Warty, u ujścia Noteci – 21 m n.p.m. W północnej i środkowej części woj. występują liczne jeziora (ok. 800) należące do Pojezierzy: Pomorskiego, Poznańskiego i Gnieźnieńskiego. Największym jeziorem jest Jezioro Powidzkie, którego powierzchnia wynosi 10,36 km2. Ponad 25 proc. powierzchni województwa zajmują lasy.

Wielkopolskie dzieli się na 35 powiatów – 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu (Kalisz, Konin, Leszno i Poznań) − oraz 226 gmin. W województwie wielkopolskim jest 110 miast. Poznań, stolica Wielkopolski, jest miastem największym, po nim plasują się Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno. Na terenie województwa znajduje się aglomeracja kalisko-ostrowska i aglomeracja poznańska, a także Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego i Poznański Okręg Przemysłowy.

Na terenie województwa wydobywany jest węgiel brunatny i sól kamienna. Głównymi gałęziami przemysłu w woj. wielkopolskim są: przemysł energetyczny, motoryzacyjny, metalowy, meblowy, spożywczy i tytoniowy. Rolnictwo Wielkopolski ma duży potencjał, pomimo że warunki nie są najkorzystniejsze dla jego rozwoju.

Przez województwo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne łączące Europę ze światem. W Poznaniu znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań-Ławica. Najważniejsze drogi krajowe w województwie to m.in.: autostrada A2 prowadząca z Berlina przez całą Polskę aż do Mińska, droga ekspresowa S5 (Grudziądz-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław), czy droga ekspresowa S11 (Kołobrzeg-Koszalin-Piła-Poznań-Ostrów Wielkopolski-Tarnowskie Góry), która łączy Poznań ze Śląskiem i wybrzeżem Bałtyku.

Obszary prawnie chronione stanowią 32 proc. ogólnej powierzchni regionu. Składają się na nie m.in. dwa parki narodowe: Wielkopolski Park Narodowy oraz fragment Drawieńskiego Parku Narodowego, dwanaście parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 569,88 ha oraz 97 rezerwatów przyrody, w których znajduje się ponad 3,5 tysiąca pomników przyrody (np. Dęby Rogalińskie).