Wtorek 17.11.2020

Zużyte akumulatory - zbiórka i ewidencja

PYTANIE:


Prowadzę sklep z nowymi akumulatorami. Czy na mnie ciąży odpowiedzialność zbiórki zużytych akumulatorów czy na firmie, która je wprowadza jako pierwsza do obrotu? Czy muszę prowadzić ewidencję akumulatorów? Ewentualnie czy jeśli zdecyduje się na oddanie je np. do skupu czy muszę to zgłosić i mieć potwierdzenie że je oddałem?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie art. 66 ust. 4, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy (…) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1. tj. „podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

Obowiązek wystawiania KPO ciąży na wytwórcy odpadów, natomiast w przypadku gdy jeden z posiadaczów odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji (np. sklep), dopuszcza się niewystawianie KPO (sklep może, ale nie musi wypełnić KPO). Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórca odpadów ma obowiązek przekazywać odpady firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów jest prawidłowo wystawiona Karta Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO.


Profesjonalną firmą w zakresie odbioru i transportu zużytych akumulatorów (16 06 01 i 16 06 02) na terenie całego kraju jest PALECZNY, dane kontaktowe:
tel.: 0-22 435-35-35,
fax: 0-22 424-22-22,
telefon komórkowy: 0-608-33-66-11,
e-mail: akumulatory@paleczny.pl
Strona działu ds. skupu zużytych akumulatorów: www.paleczny.pl/akumulatory/
Ocena (5.0) Oceń:
Robert PalecznyRobert Paleczny
Robert Paleczny
Specjalista od ochrony środowiska i odpadów

Robert Paleczny. Właściciel firmy PALECZNY, która specjalizuje się w doradztwie w kwestiach ochrony środowiska oraz w sprawach odbioru i recyklingu odpadów niebezpiecznych (głównie zużyte akumulatory) i innych niż niebezpieczne. Absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Chętnie odpowie na pytania dotyczące postępowania z odpadami i doradzi w kwestiach ochrony środowiska.
Zadaj pytanieNajczęściej zadawane pytania
Pasaż zakupowy