Oceń
stronę
Ocena: 5.0

Co robisz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

W badaniu udział wzięło: 393 głosujących.
15%
47%
10%
28%
Wyrzucam na śmietnik
Oddaję do punktu zbierania zużytego sprzętu
Zanoszę do sklepu AGD/RTV, kiedy kupuję nowy sprzęt
Przechowuję w domu