Najdłuższe rzeki w Polsce

Polska ma kilka głównych rzek i setki jezior wchodzących w skład kompleksu zbiorników słodkowodnych. Te jeziora i rzeki są integralną częścią historii i kultury kraju. Większość rzek wpływa do Morza Bałtyckiego i od czasów starożytnych służyła do żeglugi. Większość dużych rzek ma więcej niż jeden dopływ, podczas gdy małe rzeki wpływają do dużych rzek. Polska dzieli niektóre ze swoich najdłuższych rzek z innymi krajami, takimi jak Czechy, Niemcy, Białoruś, Rosja, Litwa i Ukraina. Oto 10 najdłuższych rzek w Polsce!Wybrzeże Wisły na warszawskim Mokotowie, źródło: shutterstockWybrzeże Wisły na warszawskim Mokotowie, źródło: shutterstock
 1. Wisła (1047 km)
 2. Odra (854 km)
 3. Warta (808 km)
 4. Bug (772 km)
 5. Narew (484 km)
 6. San (443 km)
 7. Noteć (388 km)
 8. Pilica (319 km)
 9. Wieprz (303 km)
 10. Bóbr (272 km)

Wisła (1047 km)

Wisła jest najdłuższą rzeką Polski, a jej zlewnia zajmuje powierzchnię 194,424 km2. Największa część zlewni 168,699 km2, znajduje się w Polsce, a pozostała część jest podzielona między Białoruś, Ukrainę i Słowację. Wisła zaczyna się na południu Polski od Białej Małej Wisły i Czarnej Małej Wisły. Następnie przepływa przez polskie równiny przechodząc przez kilka miast, w tym Kraków, Płock, Toruń, Tczew i Warszawę. Wisła wpada do Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej Bałtyku. Rzeka związana jest z okresem czwartorzędowym, w którym nastąpiło ochłodzenie klimatu. Rzeka przybrała swój obecny kształt w ciągu ostatnich 14 000 lat po recesji pokrywy lodowej, która pokrywała ten obszar. Rzeka jest żeglowna od Bałtyku do Bydgoszczy i może pomieścić skromne jednostki pływające. Wisła przez wieki była jedną z głównych arterii handlowych Polski, zwłaszcza drewna, soli i zboża.
Wisła w pobliżu Krakowa, źródło: shutterstock

Odra (854 km)

Rzeka Odra wypływa z Czech i przepływa przez Polskę, gdzie stanowi granicę między Polską a Niemcami. Odra ma 854 km długości, z czego 113 km w Czechach i 742 km w Polsce. Jej główna odnoga wpada do Zalewu Szczecińskiego. Duża część Odry jest żeglowna, a jej górny bieg jest skanalizowany i umożliwia dużym statkom poruszanie się po terenach przemysłowych wokół Wrocławia. Rzeka została uznana za granicę między Polską a Wschodem Niemiec w 1950 r. po długim okresie odmowy. Rzeka była ważnym szlakiem handlowym, zanim Słowianie osiedlili się na jej brzegach. Jednak wzdłuż jej brzegów zbudowano tamy, aby chronić grunty rolne. Odra jest również ważnym źródłem wody dla większości miasta m.in. Ostrawa, Police, Nowy Sol, Wrocław, Wolin.
Rzeka Odra, fot. shutterstock

Warta (808 km)

Rzeka Warta leży w zachodnio-centralnej Polsce. Jest dopływem Odry i ma przybliżoną długość 808 km i powierzchnię dorzecza 54,529 km2. Rzeka Warta ma swój początek w Krowmolowie, przepływa przez Ziemię Łódzką i uchodzi do Odry w pobliżu granicy z Niemcami. Rzeka przepływa przez kilka miast, m.in. Wartę, Koło, Konin, Śrem, Luboń, Wronki, Mosin. Rzeka Warta jest ważnym źródłem wody dla większości gospodarstw domowych w tych miastach. Ma dwa główne dopływy, a jego prawy i lewy dopływ są zasilane przez kilka mniejszych rzek i strumieni. Rzeka wspiera kilka rodzajów działalności gospodarczej na tym obszarze, w tym rolnictwo i rybołówstwo.
Rzeka Warta, fot. shutterstock

Bug (772 km)

Bug, ostoja dzikiej przyrody, przepływa przez pogranicze kulturowe i wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Bug jest jedną z ostatnich dużych rzek europejskich (772 km długości, w tym 587 km w Polsce) o nieuregulowanym, naturalnym korycie. Rozpoczyna się na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie i uchodzi do Jeziora Zegrzyńskiego pod Warszawą. Odcinek Gołębie - Niemirów (długość 363 km) przebiega wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, a tym samym wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Rzeka Bug, źródło: shutterstock

Narew (484 km)

Narew jest największą północno-wschodnią polską rzeką o łącznej długości 484 km, z czego 36 km znajduje się po stronie białoruskiej. Jej źródło znajduje się po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej. Po wkroczeniu do Polski Narew skręca na północ w pobliżu Białegostoku, po czym ponownie skręca na zachód, po czym łączy się z Biebrzą i Pisą. Znowu skręcając na południe, Narew otrzymuje swój największy dopływ, Bug, a następnie łączy się z Wisłą w w odległości około 32 km na północny zachód od Warszawy. Głównymi dopływami są Supraśl, Biebrza i Pisa (prawą stroną) oraz Bug (lewa). Górny odcinek Narwi składa się z wielokanałowych mokradeł łęgowych, które w 1996 roku stały się obszarem chronionym zwanym Narwiańskim Parkiem Narodowym. Narwiański Park Narodowy chroni 45-kilometrowy odcinek obejmujący dolinę pomiędzy miastem Suraż a wsią Rzędziany. Jego najważniejszą cechą jest unikalny naturalny charakter rzeki. Ten niezwykły wielokanałowy system rzeczny charakteryzuje się gęstą siecią kanałów o różnej szerokości i długości, które na przemian łączą się i rozłączają, tworząc bardzo skomplikowany labirynt.
Rzeka Narew, źródło: shutterstock

San (443 km)

Rzeka San jest ostatnim karpackim prawym dopływem Wisły,ocałkowitej długości 443km. Położony w południowo-wschodnim narożniku między Ukrainą a Słowacją San gromadzi wody z dziewiczego i prawie niezamieszkałego regionu, tworząc jedną z najsłynniejszych europejskich wód ogonowych poniżej zapór w Solinie i Myczkowcach. Przepływając przez urokliwe miejscowości Lesko i Sanok zwalnia w okolicach Dynowa, by po 444 kilometrach dotrzeć do Wisły. Rzeka San to jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce. W górnym biegu do Przemyśla San jest rzeką górską, stając się rzeką nizinną pod Przemyślem. Na tej głównej rzece Podkarpacia wytyczono Szlak Wodny „Błękitny San”. Można go podzielić na dwie sekcje. Pierwszy odcinek biegnie od Zwierzynia do Przemyśla i ma 158 km długości; zobaczyć można tam m.in. malownicze przełomy najdłuższej rzeki w regionie, wyznaczające naturalną granicę między Pogórzem Przemyskim a Pogórzem Dynowskim. Drugi odcinek biegnie od Przemyśla do ujścia Wisły; ma 173 km długości.
Rzeka San, źródło: shutterstock

Noteć (388 km)

Noteć to rzeka w środkowej Polsce o długości 391 km i powierzchni dorzecza 17 302 km2. Jest największym dopływem Warty i leży całkowicie w granicach Polski. Wznosi się w województwie kujawsko-pomorskim i przepływa przez jezioro Gopło i miasto Inowrocław. Dociera do województwa wielkopolskiego na historycznych Pałukach na południe od Piły. Dalej w woj. lubuskim uchodzi do Warty w Santoku koło Gorzowa Wielkopolskiego. Rzeka zwykle dzieli się na część górną (Noteć Górną) biegnącą od źródła do Nakła i część dolną (Noteć Dolna) od Nakła do ujścia do Warty. W Nakle wybudowany w latach 1773/74 Kanał Bydgoski łączy Noteć z bydgoskim dopływem Wisły Brdą. Większość fragmentów Noteci jest spławna. Kilka śluz i zapór łączy szlaki wodne Wisły i Warty/Ory.
Rzeka Noteć, źródło: shutterstock

Pilica (319 km)

Pilica jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Znajduje się w południowej i środkowej części Polski w pobliżu Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego. Przepływa m.in. przez Szczekociny, Sulejów, Spałę, Białobrzegi i Warkę do Wisły. Pilica wije się wśród rozległych łąk, lasów, bagien tworząc małe wysepki i zakola. W środkowej części, pomiędzy Sulejowem a Smardzewicami znajduje się duży zbiornik – Zalew Sulejowski, który jest największym zbiornikiem w centralnej Polsce. Warto również zwiedzić okolice rzeki, gdyż rzeka przepływa przez polską Jurę.
Rzeka Pilica, źródło: shutterstock

Wieprz (303 km)

Wieprz to rzeka w środkowo-wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisły. Jest to dziewiąta pod względem długości rzeka w kraju, o łącznej długości 303 km, która w całości znajduje się na terenie Polski. Rzeka  wypływa z Jeziora  Wieprzowego,  leżącego  na  wysokości 274m n.p.m., na zachodnich krańcach Grzędy Sokalskiej, koło Wieprzowa Tarnawackiego i uchodzi do Wisły koło Dęblina. Jej przebieg w okolicach Łęcznej obejmuje obszar chroniony zwany Wieprzskim Parkiem Krajobrazowym. Rzeka ma swoje źródła w jeziorze Wieprz koło Tomaszowa Lubelskiego, uchodzi do Wisły w okolicach Dęblina. Wieprz połączony jest z inną rzeką, Krzną, poprzez 140-kilometrowy Kanał Wieprz-Krzna, wybudowany w latach 1954 - 1961. Ponieważ Wieprz z szeroką doliną nie jest uregulowany, jego charakter jest bardzo różnorodny. Meandrująca rzeka wraz ze starorzeczami jest zamieszkana przez liczne ptaki, wydry i bobry.
Rzeka Wieprz, fot. shutterstock

Bóbr (272 km)

Bóbr to rzeka, która niesie wodę przez północne Czechy i południowo-zachodnią Polskę, po lewy dopływ Odry. Bóbr ma długość 279 kilometrów, z czego 3 km w Czechach, 276 km w Polsce. Wypływa ze zbocza gór Rýchory na południowym wschodzie Karkonoszy. Źródło znajduje się w pobliżu małej wioski Bobr w gminie Žacléř w czeskim Kraju Kralowohradeckim. Równolegle do dopływu Odry, Nysy Łużyckiej na zachodzie, płynie na północ z Czech do sąsiedniego Śląska. Wkrótce rzeka przekracza granicę z polskim Niedamirowem i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez Kotlinę Jeleniogórską Sudetów Zachodnich do zapory Pilchowice i w dół na równiny Dolnego Śląska, mijając miejscowości Jelenia Góra, Bolesławiec, Szprotawa i Żagań, gdzie łączy się z nim równoległa rzeka Kwisa. Ostatecznie rzeka uchodzi do Odry w okolicach Krosna. Nieżeglowny na całej swojej długości, jest popularnym celem spływów kajakowych.
Rzeka Bóbr, źródło: shutterstock
Ekologia.pl (JSz)

Bibliografia

 1. “https://www.worldatlas.com/articles/longest-rivers-in-poland.html”; data dostępu: 2021-06-07
 2. “https://www.reformrivers.eu/news/92”; data dostępu: 2021-06-07
 3. “https://www.npn.pl/en/river-system”; data dostępu: 2021-06-08
 4. “https://www.kajakiem.pl/en/routes/pilica/”; data dostępu: 2021-06-09
 5. Byczkowski A.,1996; “Hydrologia, t. 2”; Wyd. SGGW, Warszawa;
Ocena (4.3) Oceń:
Pasaż zakupowy