Patriotyzm ekologiczny?

Fot. Dni Pszczoły w gm. Wschowa. Greenpeace Polska (CC BY-ND 2.0) Fot. Dni Pszczoły w gm. Wschowa. Greenpeace Polska (CC BY-ND 2.0)

Ostatnio dużo mówi się o patriotyzmie. Jednak zapominamy, że patriotyzm nie jest jednowymiarowy. Warto omówić wymiar, którego nam ciągle brakuje. Chodzi o tzw. postawę i świadomość ekologiczną, która znajduje praktyczne potwierdzenie w pro-środowiskowym zaangażowaniu, w krajobrazie i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Propagowanie pozytywnej wizji patriotyzmu wiąże się także z ochroną środowiska przyrodniczego. I odwrotnie, wiele głosów „anty-ekologicznych" i degradujących działań jest zaprzeczeniem patriotyzmu. Efektem jest niszczenie swoistych cech krajobrazu, zanieczyszczenie ziemi, wód i powietrza oraz homogenizacja polskiej przyrody....pokaż mi krajobraz, który tworzysz, a powiem ci kim jesteś. – prof. Zbigniew Mirek
Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci – Lester Brown


Patriotyzm oznacza przywiązanie do wartości. Jedną z form takiego przywiązania jest zakorzenienie w ziemi przodków, w architekturze, naturze i pejzażu. Wartością jest związek z krajobrazem kulturowym i jego charakterystycznymi elementami. Niekiedy określa się to pojęciem genus loci, poczuciem przynależności, co sprawia że pewne przestrzenie oddziałują w sposób skondensowany na naszą wrażliwość, zmysły, potrzebę piękna i obcowania z naturą. Odbierane są jako magiczne i klimatyczne, a ich degradacja budzi uzasadniony niepokój. Przywiązanie do wartości wreszcie dotyczy relacji do rodzimej przyrody: naturalnych siedlisk, występującej w nich fauny i flory, lokalnych zasobów genetycznych. Kaczeniec z południa i północy Polski, choć wygląda niemalże identycznie ma zupełnie inny zestaw genów, swój niepowtarzalny „adres”. 
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Pasaż zakupowy