Trudno chronić króla puszczy
Trudno chronić króla puszczy
Odkładanie rozwiązania tego poważnego problemu na nieokreślony czas, zaniedbanie zdrowia żubrów - "królów polskiej puszczy" - jest na dłuższą metę zbyt ryzykowne. Oby nie było tak, jak w przysłowiu, że "pośród przyjaciół psy zająca zjadły". ...
Polskie lasy cenne jak Wawel
Polskie lasy cenne jak Wawel
Nasze lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą w polskiej przyrodzie. Są nie tylko warunkiem równowagi ekologicznej. Od przeszło tysiąca lat były pod specjalnym nadzorem wszystkich władców. Oby tak pozostało. Są też jednym z warunków ciągłości życia wielu innych ...
Niedoceniona przyroda
Niedoceniona przyroda
Waloryzacja polskiego środowiska wykazała, że jest ono znacznie bogatsze niż w Europie Zachodniej. Bogactwo zasobów polskiej przyrody dotyczy szczególnie ilości i różnorodności owadów, ptaków, obszarów bagiennych, a także zespołów pierwotnych ...
Głuszec powraca w lasy Beskidu Śląskiego
Głuszec jest największym i najrzadszym przedstawicielem kuraków w Polsce. Ptaki te były niegdyś nieo- dłącznym elementem przyrody Beskidu Śląskiego, kojarzone były ze starymi, puszczańskimi drzewostanami. W połowie XX wieku nastąpiło gwałtowne załamanie populacji głuszca w tym regionie.
Komu grozi wielkie wymieranie?
...psychologa mniemania na głębokie pytania... Podobno nie ma co do tego żadnych wątpliwości: żyjemy w czasach wielkiego wymierania gatunków, szóstego w historii Ziemi.
Ochrona pralasów – relikwii dzikiej przyrody
Pralas – to litopis przyrody i jej żywe muzeum, w którym ochrania się trwający tysiące lat ekologiczny eksperyment formowania harmonijnych, biocenotycznie stabilnych ekosystemów, zdolnych do samoodradzania, samoregulacji i samoochrony.
Nicienie kontra szrotówek
Nicienie kontra szrotówek
W Lublinie prowadzi się obiecujący eksperyment zwalczania owada niszczącego kasztanowce – szrotówka.
Musi minąć pół stulecia
W prace dotyczące odrodzenia jodły sudeckiej w osławionym „Czarnym trójkącie” zaangażowali się naukowcy z wielu ośrodków naukowych w kraju.
Porozmawiać z foką, posłuchać morświna
Stacja Morska w Helu to krajowe centrum badań ssaków morskich, występujących w polskiej części Bałtyku. Jest jedyną tego typu placówką w Polsce.
Czy Mazury doczekają się swojego Parku Narodowego?
Dr Jerzy Kruszelnicki, główny specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego, niemal całe dorosłe życie poświęcił walce o przekształcenie tego wspaniałego obszaru w Mazurski Park Narodowy. Starania te nie zakończyły się jeszcze sukcesem.