Zasłonak rudy - opis, występowanie i zdjęcia. Grzyb zasłonak rudy ciekawostki

Zasłonak  rudy, grzyb trujący Zasłonak rudy. Thomas Pruß [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Wystający z runa leśnego czerwonobrązowy kapelusz przykryty cieniem dębu lub brzozy to niemal na pewno zasłonak rudy. Grzyb ten lubi się podszywać pod gąskę, więc jest prawdziwym zagrożeniem dla niedoświadczonych zbieraczy. Mimo że okazy Cortinarius orellanu występują nielicznie na terenie Polski, a sam gatunek jest notowany na  Czerwonej Liście roślin i grzybów jako zagrożony, wciąż istnieje pewne ryzyko zatrucia. Grzyb ten zawiera bowiem śmiertelnie niebezpieczną toksynę – kortynarynę -  która, po przedostaniu się do organizmu człowieka,  uszkadza nerki. Jak możemy rozpoznać objawy zatrucia zasłonakiem rudym i jakie działania powinniśmy podjąć w przypadku intoksykacji?


Zasłonak rudy (Cortinarius orellanu) jest śmiertelnie trującym gatunkiem grzybów z rodziny zasłonakowatych. Nazwę polskojęzyczną nadał mu zespół badaczy pod przewodnictwem Barbary Gumińskiej i Władysława Wojewody w 1968 r. Okazy zasłonaka można spotkać na wielu obszarach Europy i w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W naszym kraju grzyb ten występuje sporadycznie. Z tego powodu figuruje na Czerwonej Liście roślin i grzybów Polski, gdzie ma status R, co oznacza, że jest potencjalnie zagrożony ze względu na niewielki zasięg geograficzny i małe obszary siedliskowe. Za gatunek zagrożony uważają go również Szwajcarzy, Duńczycy, Holendrzy, Norwedzy i Szwedzi.

Uwaga: lubi podszywać się pod gąskę


Zasłonak rudy rośnie w lasach liściastych i mieszanych od sierpnia do października. Zwykle można go spotkać na nizinach, pogórzach, a nawet w górach. Najczęściej występuje w cieniu dębów, buków i brzóz. Grzyb ten z wyglądu może przypominać nieco gąskę, co jest główną przyczyną zatruć. Z tego względu, aby uniknąć niebezpiecznej pomyłki, należy dokładnie zapamiętać charakterystyczne cechy wyglądu zasłonaka i zabrać na grzybobranie aktualny atlas grzybów, który pozwoli nam odróżnić podobne gatunki od siebie.


wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy