Ochrona środowiska – studia z potencjałem?

pixabay.compixabay.com

Czy ochrona środowiska to wciąż kierunek z potencjałem? Odpowiedź twierdząca wydaje się oczywista. Z drugiej jednak strony, podobnie jak w przypadku każdego innego kierunku, nie wszystkie specjalizacje można ocenić tak samo, stąd regularne pojawianie się w ofercie edukacyjnej, zarówno szkół wyższych, jak i techników, nowych specjalności, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe.


Nie każdy kierunek ma taki sam potencjał. Warto wybierać te specjalizacje, które są rozwojowe – na czołówkę w ostatnich latach wysuwają się m.in. kierunki związane z pozyskiwaniem nowych źródeł energii. Jak się szacuje, do roku 2020 w całej UE powstanie łącznie ponad półtora miliona miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej. W Polsce również rynek ten potrzebuje zasilenia nowymi kadrami – o ile jeszcze dziesięć lat temu w sektorze pracowało nie więcej niż 2 tys. osób, o tyle obecnie liczba ta sięga już kilkudziesięciu tysięcy.

Mówimy tu o najpopularniejszej specjalności w ramach szeroko pojętej ochrony środowiska. Dużą popularnością cieszą się jednak także inne, w tym przede wszystkim: inżynieria ekologiczna, budownictwo energooszczędne, chemia środowiska, ochrona zasobów naturalnych, georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem, geoekologia, ekologia transportu, gospodarka odpadami, ekotoksykologia, ochrona terenów antropogenicznych, analityka i monitoring środowiska.

Różnorodność kierunków, sukcesywnie wdrażanych przez uczelnie jest – jak widać – znaczna. Są to specjalności nie tylko stricte techniczne, ale również związane z zarządzaniem, IT i edukacją – m.in.: zarządzanie ekologiczne, programowanie systemów itp. 
pixabay.com


Ochrona środowiska – rozwiązania kompleksowe i innowacyjne
Ochrona środowiska to wiedza bazująca na wielu dziedzinach, m.in.: fizyce, chemii, biochemii, biologii, geologii, hydrologii, klimatologii, meteorologii, ale również na: matematyce, prawie, zarządzaniu… Rozwój technologii, które mają za zadanie sprzyjać środowisku naturalnemu, wymaga solidnej bazy (czyli profesjonalnych kadr), ale również podejścia innowacyjnego.
Projekty tworzone w tym duchu są dziś na wagę złota, dlatego warto zainwestować w tę gałąź wiedzy. Gros środków pochodzących z programów instytucji międzynarodowych, kierowana jest na realizację projektów proekologicznych.

Czy wybór kierunku związanego z ochroną środowiska, to dobra inwestycja w siebie? To pytanie kierujemy do eksperta sieci szkół TEB Edukacja ds. rozwoju rynku, Andrzeja Maczyńskiego.

Katarzyna Zgorzelska: Czy według Pana możemy mówić o modzie na kierunek ochrona środowiska, czy taki wybór ścieżki edukacyjnej można jednak uznać za perspektywiczny?

A.M.: Z jednej strony – podobnie jak w przypadku informatyki, można mówić o modzie na ten kierunek, z drugiej – nie wszystkie specjalności w szerokim obszarze IT są jednakowo atrakcyjne. Nie inaczej jest z ochroną środowiska – dokonując wyboru należy monitorować kształtujące się trendy. Dziś możemy powiedzieć, że np. wybór specjalizacji związanych z OZE, na pewno ma przed sobą przyszłość.

Katarzyna Zgorzelska: Mówimy głównie o studiach wyższych, tymczasem zauważa się rosnące zapotrzebowanie na innych specjalistów – również techników. Czy daje się zauważyć zwiększone zainteresowanie kierunkami związanymi z ochroną środowiska także w technikach?

A.M.: Trend ten jest wyraźny i stabilny. Również na poziomie średnim – potrzebni są fachowcy-technicy, merytorycznie i praktycznie przygotowani do wielu zawodów związanych z ochroną środowiska. Stąd w ofercie edukacyjnej techników pojawia się coraz więcej kierunków, które dają odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia pracy w branżach „ekologicznych”, jak i kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

Katarzyna Zgorzelska: Czy Pana zdaniem warto polecać ten kierunek jako perspektywiczny, zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym?

A.M.: Zdecydowanie tak – szczególnie tym uczniom, którzy są rzeczywiście zainteresowani ekologią i techniką, myślącym o stabilnym zatrudnieniu, ale również tym, którzy marzą o karierze naukowej. Innowacyjność w tym obszarze jest szczególnie ceniona. Uczelnie stale rozwijają katalogi specjalizacji. Warto podjąć to wyzwanie. Ukończenie studiów związanych z ochroną środowiska daje wiele możliwości, zarówno dla tych osób, które preferują pracę w terenie, jak i analityków.

Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest duże – w wielu branżach: energetycznej, w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, służbie zdrowia, w instytucjach badawczych, w laboratoriach, w instytucjach publicznych czy też w organizacjach pozarządowych.
Katarzyna Zgorzelska

Konsultacja: Andrzej Maczyński - https://teb.pl/
Ocena (3.8) Oceń: