Szkło wodne sodowe - właściwości, działanie i zastosowanie

Szkło wodne Szkło wodne - By Nevit Dilmen (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Szkło wodne sodowe zostało wynalezione przed około 6000 laty przez mieszkańców Teb – starożytnego miasta w Egipcie. Do połowy XIX wieku nie znaleziono zastosowania dla tej substancji. Dopiero w 1841 roku powstała we Francji pierwsza fabryka szkła wodnego sodowego.


Pierwszą – znaną w literaturze – pracą dotyczącą roztworów krzemianów sodowych, opisującą zmiany lepkości tych roztworów w funkcji stężenia oraz stosunku molowego SiO2 i Na2O przedstawiono w 1926 roku. Wykazano wówczas odmienność właściwości fizykochemicznych roztworów krzemianów w porównaniu z innymi substancjami nieorganicznymi. To spostrzeżenie nie wywołało jednak zainteresowania badaniami innych właściwości wodnych roztworów krzemianów aż do początku lat 50-tych ubiegłego wieku.

W historii badań roztworów krzemianowych rozpoczętych w 1926 roku zauważa się jedynie dwa szczególne okresy zainteresowań powyższą tematyką. Są to lata 1953÷1956 oraz 1974÷2000. Również przegląd literatury z ostatnich lat dowodzi jak mało jest na świecie ośrodków naukowych, które podjęły się badań nad układami zawierającymi krzemiany metali alkalicznych.

Spośród ogromnej liczby związków chemicznych nie wszystkie zasługują na wielotonażową produkcję najczęściej z uwagi na ograniczone ich możliwości aplikacyjne przy jednocześnie wysokich kosztach produkcji bądź syntezy. Szkła wodne sodowe (krzemiany sodu) należą do tej grupy związków chemicznych, które znajdują wszechstronne zastosowanie, mimo że wiedza o ich właściwościach, strukturze, a szczególnie roztworów wodnych jest znikoma. Stąd celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi specjalistów ochrony środowiska i ekologii na zalety wielotonażowych produktów przemysłu chemicznego, jakimi są szkła wodne sodowe produkcji krajowej.


wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy