Ropa naftowa, a tworzywa sztuczne. Czy paliwo z odpadów może być opłacalne?
W porównaniu z przeróbką ropy naftowej proces przeróbki tworzyw sztucznych na paliwa płynne jest w nieopłacalny. Jeśli nie osiągniemy odpowiednich progów recyklingu grożą nam wysokie kary. – Być może produkcja paliw z tworzyw sztucznych będzie jednak bardziej opłacalna niż płacenie kar. – ...
Energia odnawialna. Czy opłaca się inwestować w kolektory słoneczne i panele słoneczne?
Energia odnawialna. Czy opłaca się inwestować w kolektory słoneczne i panele słoneczne?
Czy źródła energii odnawialnej są dostępne dla Polaków? Czy przeciętny Kowalski wie, gdzie szukać informacji na temat paneli słonecznych, lub pompy ciepła? W co najlepiej zainwestować, aby zyskał na tym nasz domowy budżet?
Jak realizować inwestycje w energetyce odnawialnej?
Jak realizować inwestycje w energetyce odnawialnej?
W roku 2020 Polska powinna osiągnąć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w stosunku do finalnego zużycia energii na poziomie 15%. Bez nowych inwestycji w sektorze zielonej energii elektrycznej, zielonego ciepła i biopaliw osiągnięcie celu nie będzie możliwe. Jak inwestować w OZE i jakie są ...
Biogaz jako odnawialne źródło energii. Perspektywy produkcji energii z biogazu w Polsce
Biogaz jako odnawialne źródło energii. Perspektywy produkcji energii z biogazu w Polsce
Gaz łupkowy w Polsce – zagrożenia i perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego
Gaz łupkowy w Polsce – zagrożenia i perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego
– Wielka gazowa gorączka dotarła do Polski – ogłosił Henryk Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Główny geolog Kraju. Gaz łupkowy w Polsce rzeczywiście jest teraz na ustach wszystkich. Wokół technologii jego wydobycia narosło jednak wiele mitów i niedomówień. Wśród ...
Wiatraki na morzu szansą dla Polski?
Wiatraki na morzu szansą dla Polski?
Morskie farmy wiatrowe mogą w przyszłości stać się znaczącym producentem energii dla naszego kraju. Na rozwoju sektora mogą zarobić polscy podwykonawcy. Kraje inwestujące w morską energetykę wiatrową mogą liczyć na wsparcie UE. Wszystko zależy jednak od uwarunkowań prawnych.
Powódź a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Powódź a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Pieniądze na walkę z powodzią mają znaleźć się w budżecie, ale między innymi kosztem jednej z kluczowych inwestycji dla przyszłego bezpieczeństwa energetycznego kraju – rurociągu Brody-Płock. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska planuje przesunięcie na inwestycje ...
Rozmowy o atomie
Rozmowy o atomie
Energia jądrowa to nie tylko kilowaty energii, ale także niebezpieczne odpady radioaktywne. Stanowią one zagrożenie przez dziesiątki, a nawet setki tysięcy lat, a każdego roku produkujemy ich coraz więcej. Czy promieniotwórcze śmieci to jedyny ślad, jaki pozostawi po sobie nasza cywilizacja – ...
Czym zagraża nam Gazociąg Północny?
Czym zagraża nam Gazociąg Północny?
Kilka dni temu miała ruszyć budowa Gazociągu Północnego, jednak data tego wydarzenia została oficjalnie przesunięta na 9 kwietnia. Chociaż w ostatnim czasie przycichły kontrowersje wokół projektu przesyłania gazu przez Bałtyk, to jednak zagrożenia z niego wynikające wciąż są jak najbardziej ...
Geotermia ma w Polsce szansę na rozwój
Geotermia może być wykorzystywana do produkcji ciepła w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także jako atrakcja turystyczna w basenach geotermalnych. Posłowie, resort gospodarki oraz Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne chcą promować geotermię w Polsce.