Czyste grzanie
Czyste grzanie
Nasza energetyka opiera się w 96% na węglu. Śląsk, najbardziej zanieczyszczony region Polski, straszy dwutlenkiem węgla Europę - wysyła w atmosferę ponad 30% krajowej emisji CO2. Inżynierowie z Kędzierzyna i Katowic przedstawiają konkretne rozwiązania tego problemu. Śląsk wkrótce może stać się ...
Inwestycja OZE jest inwestycją celu publicznego
Inwestycja OZE jest inwestycją celu publicznego
Pierwszym etapem przygotowania każdej inwestycji mającej na celu wykorzystanie odnawialnego źródła energii jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Powinna się ona charakteryzować zasobami danego źródła energii  oraz umożliwiać ich efektywne wykorzystanie. Po zweryfikowaniu wszelkich ...
XXI wiek - renesans OZE
XXI wiek - renesans OZE
12 lutego 2009 r. w Warszawie odbyło się Brytyjsko - Polskie Forum Energii Odnawialnej.  Mieliśmy możliwość wzięcia  udziału  w spotkaniu z czołowymi polskimi ekspertami w dziedzinie OZE, w czasie którego uzyskaliśmy  informacje na temat kierunku i tempa transformacji ...
Metan – źródło energii na skalę przemysłową
Metan – źródło energii na skalę przemysłową
Metan jest gazem bezbarwnym i bezwonnym,  występującym  głównie  w złożach, jako podstawowy składnik gazu ziemnego   oraz w pokładach węgla. Z  jednej strony jest wysokoenergetycznym paliwem, a z drugiej strony w mieszaninie z powietrzem  staje się gazem ...
Co z tą geotermią?
Jakie zasoby posiada Polska? W skali Europy należymy do średniaków. Możemy jednak skutecznie wykorzystywać energię cieplną  do celów grzewczych lub leczniczych.
[R]ewolucja energetyczna dla Polski
[R]ewolucja energetyczna dla Polski
Raport Greenpeace pt. „Rewolucja Energetyczna” ma pokazać, że pomijanie energii odnawialnej jest błędem – pod względem naukowym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Celem jego publikacji jest wskazanie, że Polska nie musi być uzależniona od węgla i nie musi iść w stronę energii atomowej, ...
Będziemy potrzebować roślin do produkcji paliw
Będziemy potrzebować roślin do produkcji paliw
Według planów Komisji Europejskiej rolnictwo będzie musiało zabezpieczyć surowce do produkcji bietanolu i biodiesla w ilości 10% zużywanych paliw transportowych. O tym, czy zdołamy zrealizować to założenie i jakie może ono przynieść skutki, mówiono na konferencji zorganizowanej w pierwszych dniach ...
Rośliny energetyczne pod kreską
Rośliny energetyczne pod kreską
Jednym z argumentów używanych przez propagatorów rozwoju produkcji biomasy jest jej konkurencyjność w stosunku do roślin rolniczych. Rozumiana w tym aspekcie konkurencyjność ma polegać na łatwiejszej, mniej wymagającej technologii produkcji oraz na lepszym wyniku finansowym osiąganym z tego typu ...
Zalety małych elektrowni wodnych
Zalety małych elektrowni wodnych
Łączna moc perspektywicznych lokalizacji małych elektrowni wodnych w Polsce jest niewielka. Pozyskiwanie zielonej energii z tego źródła jest zatem najmniej cenionym sposobem w naszym kraju.
Energia i środowisko - jaką drogę wybierze Polska?
Energia i środowisko - jaką drogę wybierze Polska?
Minister Środowiska Maciej Nowicki – jak sam o sobie mówi  jest inżynierem, więc lubi konkrety. Jego osiągnięciem jest utworzenie odpowiednich aktów prawnych ułatwiających wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku. "Technologicznie wiele pomysłów jest możliwych do realizacji. Jednak ...