Ciepło z wnętrza Ziemi
Jednym z podstawowym problemów współczesnego świata jest znalezienie i wdrożenie do użytku nowych technologii, pozwalających na czerpanie energii z tzw. odnawialnych źródeł (OZE). Ma to pozwolić człowiekowi na uniezależnienie się, do pewnego stopnia, od kończących się zapasów węgla, ropy naftowej i ...
Pierwsza w Polsce instalacja geotermalna
Pierwsza w Polsce instalacja geotermalna
Powstająca na terenie dawnej kopalni "Katowice" nowa siedziba Muzeum Śląskiego może być ogrzewana ciepłymi wodami, które ze względów bezpieczeństwa muszą być wypompowywane z dawnych podziemnych wyrobisk. Instalację geotermalną, która to umożliwi, zaprojektowali naukowcy z Głównego Instytutu ...
Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Obecnie najwięcej energii produkuje się z paliw pierwotnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu  ziemnego oraz uranu. Zasoby te są  teraz znaczne, ale  w kolejnych latach,  w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię będą ulegać wyczerpaniu. ...
Małe elektrownie wodne
Małe elektrownie wodne
Energetyczne zasoby wodne w Polsce są niewielkie ze względu na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntów i niewielkie spadki terenów. Największa koncentracja zasobów wody ma miejsce w dorzeczu Wisły - ok. 68% i Odry oraz rzek przymorza.
Kolejna małopolska gmina stawia na słońce
Kolejna małopolska gmina stawia na słońce
Około tysiąc gospodarstw w gminie Mszana Dolna będzie używać baterii słonecznych do ogrzewania wody i domów. Mieszkańcy są przekonani, że nowa technologia nie zawiedzie, a wójt liczy, że chętnych jeszcze przybędzie.
Tańsza alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii
Tańsza alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii
Na temat realnego i  praktycznego zastosowania biomasy dla potrzeb polskich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz budynków użyteczności publicznej rozmawiam z ekspertem, którym jest prezes firmy Scanbio Sp. z o.o. w Warszawie – Pan  Lee Jan Seberbrink.
Polacy o oszczędzaniu energii
Polacy o oszczędzaniu energii
Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP – „Polacy o oszczędzaniu energii”1 przedstawia stan wiedzy Polaków na temat energooszczędności. Część pierwsza raportu, „Zarządzanie energią”, zawiera analizę porównawczą odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące ...
Ekologiczne cztery kąty
Ekologiczne cztery kąty
Żyć ekologicznie - to hasło staje się coraz modniejsze. Nic dziwnego zatem, że tę modę wykorzystują także deweloperzy, reklamując w ten sposób swoje inwestycje. Bo żyć ekologicznie, to znaczy też mieszkać ekologicznie - w harmonii, współpracy i z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Nie ...
Energia odnawialna szansą na rozwój
Energia odnawialna szansą na rozwój
Konferencja popularno-naukowa w Szczecinie. Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego ze strony energetyki powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się technologiom produkcji opartym na źródłach odnawialnych i niekonwencjonalnych. Większy udział energii pochodzącej ze źródeł ...
Energia bez ognia
Energia bez ognia
Wynalazek ognia był z pewnością wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. W skali dzisiejszych potrzeb ogień stał się jednak przekleństwem cywilizacji. W procesie spalania wytwarzają się bowiem substancje niszczące środowisko przyrodnicze, zakłócające równowagę w atmosferze.