Energetyka jądrowa - ratunkiem dla klimatu?
Energetyka jądrowa - ratunkiem dla klimatu?
Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla dla Ala Gore`a i Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) rozbudziła i tak już ogromne zainteresowanie problemem zmian klimatu. W mediach pokazuje się ekstremalne zjawiska pogodowe, co ma potwierdzać słuszność działań i ostrzeżeń zdobywców Nagrody oraz ...
Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa
Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa
O faktach: W doniesieniach naukowych, publikowanych w znanych, recenzowanych czasopismach fachowych, potwierdzono znaczący statystycznie, duży wzrost zachorowań wśród likwidatorów, ludności mieszkającej (i żywiącej się) na terenach silnie skażonych izotopami 137Cs, 89Sr, 239 i 241Pu.
Wyzwania dla rynku energii odnawialnych w Polsce
Rozmowa z Panem Krzysztofem Zarębą, Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Promocji Alternatywnych Źródeł Energii w Ministerstwie Środowiska RP.
Polski "mix energetyczny"
Podsumowanie debaty w RDC z udziałem Iwony Jarzębskiej z RWE Stoen, dyrektora Jerzego Topolskigo z grupy ENION S.A., Tomasza Chmala, eksperta z Instytutu Sobieskiego i Mirosława Senczuka z Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, która odbyła się z inicjatywy miesięcznika ...
W poszukiwaniu idealnego napędu
Dziś niewiele osób myśli o oszczędzaniu i ekologii w motoryzacji. Wszyscy chcą, aby auta było zrywniejsze, szybsze, bezpieczniejsze i ładniejsze niż samochód, który właśnie kupił sąsiad. Resztą niech się martwią następne pokolenia. Nasi potomkowie będą więc mieli poważny ...
Energetyka odnawialna w 7. Programie Ramowym
Na badania naukowe w energetyce, z wyłączeniem energetyki nuklearnej (tzw. non-nuclear energy research) przeznacza się w Unii prawie miliard euro rocznie. W Polsce na badania naukowe przeznacza się 0,65% PKB – trzy razy mniej niż w UE (2%).
Czysta energia
Dom na uboczu, samowystarczalny energetycznie. Odpady są źródłem gazu napędzającego turbinę, a ta dostarcza energię elektryczną i cieplną w ilości wystarczającej do zasilania urządzeń domowych. To już nie fantazja. Taką właśnie technologię przygotowuje dla prywatnego inwestora zabrzański Instytut ...
Ciepło z odwiertów
Na obszarze Polski wykonano kilka tysięcy otworów wiertniczych. Najwięcej z nich służyć miało eksploatacji ropy naftowej lub gazu ziemnego. Wiele złóż, zwłaszcza w Karpatach, jest już wyczerpanych, albo ich zasoby są na ukończeniu.
Na ratunek przyrodzie. Sposób na Słońce (cz.6)
Na ratunek przyrodzie. Sposób na Słońce (cz.6)
Słońce to przyszłość światowej energetyki. Tylko w ciągu jednej minuty na naszą planetę dociera więcej energii słonecznej niż ludzkość zużywa w ciągu roku. Co więcej, jest ona czysta i darmowa. Jej pozyskiwanie jednak to wciąż wielkie wyzwanie dla naukowców i problemy, z którymi ...
Na ratunek przyrodzie. Ulotne nadzieje? (cz.5)
Na ratunek przyrodzie. Ulotne nadzieje? (cz.5)
Naukowcom udało się wyliczyć, że gdybyśmy wykorzystali tylko połowę siły wiatru wiejącego na Ziemi, to i tak moglibyśmy wyprodukować 170 razy więcej energii, niż nasza cywilizacja potrzebuje (!). Ale nie potrafimy tego zrobić.