EKOLOGICZNA SPALARNIA w Krakowie. Zakład przetwarzania odpadów.

PM Group PolskaPM Group Polska

Czy przemysł i ekologia mogą iść w parze? Okazuje się, że tak! Te z pozoru przeciwstawne pojęcia łączy koncepcja architektoniczno-urbanistyczna krakowskiej Ekospalarni.Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie ma powstać na 6-hektarowej działce, wśród łąk, w sąsiedztwie zabudowań Nowej Huty oraz oczyszczalni ścieków Kujawy. Dlatego jednym z najważniejszych założenie architektów było zintegrowanie zieleni z projektowanymi budynkami, tak by poprzez architekturę i założenie krajobrazowe nawiązać do charakteru Łąk Nowohuckich. Także prosta, neutralna bryła budynku – poprzez łagodne spadki skarp i zastosowanie porośniętego zielenią dachu - podkreśla krajobrazowy charakter otoczenia zakładu.

Sam budynek, z jednej strony dostosowany do okolicznych łąk, z drugiej strony odzwierciedlać ma w swojej bryle proces przetwarzania odpadów. – Ta idea była wyzwaniem – przyznaje Paweł Szałkowski, kierownik działu architektonicznego PM Group Polska. – Zaprojektowana przez nas elewacja z nieregularnym układem otworów stanowi „projekcję” procesu przetwarzania odpadów w energię. Zagęszczenie perforacji zmienia się wraz z przebiegiem procesu, czego wynikiem jest odzyskiwanie energii przedstawione symbolicznie w transparentnej i rozświetlonej części budynku – tłumaczy architekt.

Zielone atuty

Forma budynku głównego umożliwia zbieranie wody deszczowej i po jej oczyszczeniu wykorzystanie w instalacji sanitarnej. Nachylony dach o ekspozycji południowej jest miejscem na zainstalowanie paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych i tym samym wykorzystanie energii odnawialnej. – Wykorzystanie tych źródeł jest uzupełnieniem w systemie energetycznym budynku i zarazem ważnym punktem w jego proekologicznym programie – mówi Paweł Szałkowski. Inne „zielone atuty” koncepcji architektów to duże przeszklenia zapewniające doświetlenie pomieszczeń.

Projekt Ekospalarni, PM Group Polska


Nie tylko spalarnia

Krakowska Ekospalarnia w wizji architektów, to nie tylko obiekt przemysłowy. Budynek administracyjno-socjalny połączony został z centrum edukacji ekologicznej. Stanowi ono miejsce pracy, spotkań, konferencji, ale także bramę wejściową – dla wszystkich pracowników i gości odwiedzających zakład.

Projekt Ekospalarni, PM Group Polska


Przyjęte w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej założenia umożliwiają w przyszłości pełną certyfikację obiektu w systemie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) lub też BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod). – Poprzez zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych, opracowany przez nas projekt godzi pozornie przeciwstawne pojęcia, jakimi są „gospodarka i przetwarzanie odpadów” oraz „obiekt przyjazny środowisku” – podsumowuje Paweł Szałkowski.

Przyjęte w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej założenia umożliwiają w przyszłości pełną certyfikację obiektu w systemie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) lub też BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod). – Poprzez zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych, opracowany przez nas projekt godzi pozornie przeciwstawne pojęcia, jakimi są „gospodarka i przetwarzanie odpadów” oraz „obiekt przyjazny środowisku” – podsumowuje Paweł Szałkowski.

A jakie to są rozwiązania?
  • Przyjęte w projekcie rozwiązania planu zagospodarowania pozwalają na odtworzenie zdewastowanego przemysłowymi inwestycjami industrialnego obszaru miejskiego.
  • Racjonalne wykorzystanie zasobów wody poprzez przewidziane w projekcie zagospodarowanie wody deszczowej zbieranej z powierzchni dachów.
  • Zastosowane rozwiązania ogrzewania i wentylacji obiektu cechować się będą wysoką wydajnością i sprawnością. Planuje się również wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jako uzupełniający element w systemie elektroenergetycznym zakładu.
  • Świadome budownictwo – w projekcie zostaną wykorzystane materiały przyjazne środowisku, odzyskane lub też pochodzące z recyclingu.
Zastosowanie wymienionych wyżej ekologicznych rozwiązań w obiekcie Ekospalarni Kraków będącym zakładem przetwarzania odpadów jest zabiegiem pionierskim i wyznaczającym nowe kierunki w projektowaniu tego typu obiektów w Polsce.


Ocena (3.5) Oceń: