Autor: Artykuł pochodzi z czasopisma Logistyka Odzysku nr 2/2014 (11)

Energetyka prosumencka – nowa moda czy rozwiązanie przyszłości?

Fot. FotoliaFot. Fotolia

Energia = elektrownia – taki jest tradycyjny schemat dostarczania energii do większości domów, zakładów, biurowców, firm... Wyobraźmy sobie jednak, że możemy sami wytwarzać energię, która zasili nasz dom! To nie wszystko, pójdźmy dalej! Wyobraźmy sobie, że wytwarzaną nadwyżkę energii sprzedajemy, a nawet że stajemy się elementem całego systemu energetycznego! Stajemy się prosumentem…


Czym jest energetyka prosumencka?
Budując dom inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na nowoczesne rozwiązania dostarczające energię – chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Chyba najpopularniejszym z nich są kolektory słoneczne, które zwykle wystarczają na ogrzanie wody używanej na potrzeby domowników. Coraz częściej inwestorzy decydują się na pompy ciepła, które znacząco wpływają na obniżenie rachunków za prąd. Widok mikrowiatraka przed budynkiem mieszkalnym również nie jest już taką rzadkością.
Takie właśnie działania – pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł przez zwykłych obywateli – nazywane jest energetyką prosumencką.

Czy każdy może zostać prosumentem?
Teoretycznie tak. Nie trzeba już rejestrować działalności gospodarczej czy uzyskiwać warunków przyłączenia. Zatem w czym tkwi problem? Co stoi na przeszkodzie, aby produkować własną energię? Pierwszą przeszkodą do pokonania są pieniądze. Dotychczas tylko przy montażu kolektorów słonecznych NFOŚiGW przewidział program dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. O dofinansowanie na inne tego typu przedsięwzięcia jest trudno, łatwiej je zdobyć na duże projekty. Sytuacja jednak uległa zmianie w maju 2014 r., kiedy wystartował w Polsce długo oczekiwany program dotacji NFOŚiGW do odnawialnych źródeł energii pod nazwą „Prosument”. Program „Prosument” możliwia uzyskanie dofinansowania i preferencyjnej pożyczki na instalacje fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, domowe piece na biomasę i mikrobiogazownie.

Czy energetyka prosumencka zastąpi standardowy system dostarczania energii?
Można wyobrazić sobie dwie opcje:
  1. Stajemy się samowystarczalni pod względem zapotrzebowania energetycznego. Każdy budynek mieszkalny, każdy zakład, fabryka, szkoła wytwarza energię na własne potrzeby.
  2. Tradycyjną sieć elektrownia-konsument zastępuje sieć prosumentów. Sprzedają oni nadwyżki energii, tworząc nowoczesną sieć energetyczną.
Przy pierwszym rozwiązaniu – jak już wspomniano – problemem mogą być koszty. Choć wydaje się, że została już zauważona potrzeba wsparcia w tym zakresie.

W obu przypadkach natomiast kłopotliwy staje się brak infrastruktury oraz inteligentnych sieci, które wykorzystywałyby w pełni potencjał tkwiący w tych małych źródłach energii. Należy pamiętać, że funkcjonowanie tego typu instalacji jest w dużej mierze uzależnione od pogody.

Sieci musiałyby więc spełniać podstawowy warunek, a mianowicie zapewniać stabilność dostaw prądu, czyli umożliwić oszczędzanie i magazynowanie energii, która nie została wykorzystana. Takie sieci byłyby receptą na nieprzewidywalność wiatru i słońca.

Przyszłość energetyki prosumenckiej
Projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii ma wiele zmienić – stwarzając szansę rozwoju energetyki prosumenckiej. Stworzenie uproszczonego systemu dla prosumentów oraz ułatwienie wymogów środowiskowo-budowlanych to tylko niektóre ze zmian.

Wiele powinien ułatwić także, wspomniany wcześniej, program Prosument i możliwości uzyskania dofinansowania na inne instalacje poza kolektorami słonecznymi.

Przyszłość może nas jeszcze zaskoczyć wieloma innymi zaskakującymi rozwiązaniami. Warto więc śledzić zmiany na bieżąco.

Energetyka prosumencka nie tylko jest rozwiązaniem innowacyjnym i przyszłościowym, lecz także (co niezwykle istotne) wpływa na ochronę środowiska, w którym żyjemy – a czy to nie jest najważniejsze?

Artykuł pochodzi z czasopisma Logistyka Odzysku nr 2/2014 (11)  www.logistyka-odzysku.pl
Moim zdaniem
Czy warto zostać prosumentem?
Ocena (2.7) Oceń: