Ile gazu w łupkach? Raport PIG o polskich zasobach gazu i ropy w łupkach

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował raport na temat zasobów gazu łupkowego w Polsce. Wynika z niego, że najbardziej prawdopodobna wielkość zasobów tego surowca w naszym kraju zawiera się w przedziale od 346 do 768 mld metrów sześciennych, co przy obecnym zużyciu może nam wystarczyć na kilkadziesiąt lat.Pierwszy naukowy raport dotyczący szacunkowych zasobów gazu z łupków w Polsce przygotowali polscy geolodzy we współpracy z ekspertami z USA. Eksperci przeanalizowali dane z lat 1950-1990, żeby sprawdzić, jakich ilości gazu ziemnego i ropy naftowej w skałach łupkowych w Polsce możemy się spodziewać. Postawiono jeden warunek: zasoby muszą być technicznie możliwe do wydobycia.

Co wynika z raportu? Potwierdzone zasoby gazu z łupków gwarantują Polsce bezpieczeństwo energetyczne na dziesiątki lat. Choć zasoby mogą być dziesięciokrotnie mniejsze niż wskazywały amerykańskie szacunki (amerykańska Agencja ds.Energii oszacowała je na 5,3 bln m sześć), to według najbardziej optymistycznych założeń raportu, gazu w złożach łupkowych może być 1,92 bln metrów sześciennych, a ropy 535,3 mln ton. Przy obecnym rocznym zapotrzebowaniu na gaz ziemny w Polsce (ok. 14,5 mld m), wystarczy to na zaspokojenie potrzeb polskiego rynku na gaz ziemny przez prawie 65 lat. Jak przeliczają eksperci, to także blisko 200 lat produkcji gazu ziemnego w Polsce na dotychczasowym poziomie (bez zmiany poziomu i proporcji podaży z importu i ze źródeł krajowych).

– Potwierdzam, że gazu ziemnego jest w Polsce dużo(…) Łącznie zasoby gazu ze złóż konwencjonalnych i oszacowane zasoby gazu ze złóż niekonwencjonalnych, czyli z łupków, plasują nas na trzecim miejscu pod względem zasobów wydobywalnych gazu w Europie. Co więcej, wskazane w oszacowaniu PIG zasoby wydobywalne gazu z łupków z dużym zapasem pokrywają łączne zapotrzebowanie na gaz w Polsce, wskazane w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. – powiedział Piotr Woźniak, główny geolog kraju i podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Jednak rzeczywiste szacunki możemy poznać dopiero za kilka lat. Według Sławomira Hinca, wiceprezesa PGNiG, dopiero wiercenia w najbliższych miesiącach, kwartałach czy latach pozwolą ocenić realny potencjał.
Obszar zakwalifikowany do obliczeń zasobów gazu ziemnego (kolor żółty) i ropy naftowej (kolor zielony) w wariancie maksymalnej miąższości pakietów łupków o zawartości TOC powyżej 2 % wagowo, wyznaczony na podstawie 39 odwiertów rozpoznawczych z lat 1950-1990, źródło: PIG
Ekologia.pl
Ocena (3.5) Oceń: