Korzystaj z OZE z zyskiem i satysfakcją

Energia odnawialna to przyszłość wszystkich krajów, które wykazują zrozumienie i chęć działania wobec postępujących zmian klimatycznych. Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, energia słoneczna, woda i biogaz, który jest efektem przetwarzania odpadów – to bogactwo, które natura daje nam, nie żądając niczego w zamian. Proces pozyskania energii odnawialnej nie jest jednak tak prosty, jak byśmy sobie życzyli i nadal napotyka sporo ograniczeń wynikających tak z infrastruktury technicznej, jak i z wciąż niedoskonałego ustawodawstwa.energia odnawialnafot. zhengzaishuru/shutterstock.com
Inwestycja w źródła odnawialne to korzyść środowiskowa i ekonomiczna

Unia Europejska ustaliła neutralność emisyjną jako jeden ze swoich czołowych priorytetów. Już w 2050 roku Europa ma zrównoważyć współczynnik pochłaniania i emisji dwutlenku węgla, co jest niezwykle ważne w kontekście wzrostowej tendencji ocieplenia klimatu. Obecnie na skutek porozumień klimatycznych, licznych dyrektyw oraz coraz silniejszego głosu opinii publicznej szybko zmienia się podejście do inwestycji w OZE ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej, a także firm z sektora prywatnego.

Polska to także pole gwałtownych przemian, które czasem rodzą się w bólach. Przykładem mogą być utrudnienia dla powstawania farm wiatrowych, które w wyniku ustawy 10h od lat nie powstają z powodu zbyt wyśrubowanych norm odległościowych od zabudowań mieszkalnych.

Nie mają łatwego życia także ci, którzy zdecydowali się na produkcję prądu za pośrednictwem paneli słonecznych. Ustawa z 2022 roku zmodyfikowała rozliczenia prosumentów z dostawcami infrastruktury energetycznej w taki sposób, że inwestycje poczynione po 2022 stały się co najmniej wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, mimo że w świetle wcześniejszych przepisów były one bardzo zachęcające i obiecywały szybki zwrot zainwestowanych w instalację środków.

Powyższe przykłady nie świadczą jednak o tym, że energetyka oparta o źródła odnawialne nie ma ekonomicznej racji bytu. Bardzo popularne obecnie pompy ciepła, których zdecydowana większość wpisuje się w standardy OZE, są coraz częściej montowanym źródłem ciepła w Polsce, a elektrownie wiatrowe i słoneczne, które udało się założyć przed wejściem niesprzyjających przepisów, dają wspaniałe rezultaty wydajnościowe wytwarzanej energii.

Eksploatacja farm wiatrowych i słonecznych to silne źródło energii, które cechuje jednak brak stabilności. Obecnie największą bolączką prosumentów jest brak możliwości magazynowania wyprodukowanej energii, a linie do przesyłu prądu elektrycznego często mają zbyt małą przepustowość, by jej nadmiar umieścić w ogólnodostępnej sieci konsumenckiej. Pamiętajmy, że istnieje profesjonalna obsługa prawna źródeł odnawialnych, która oferuje pomocną dłoń inwestorom, którzy mają zamiar rozwijać się w zgodzie z jedynym właściwym trendem — czyli dążeniem do jak najmniejszej emisji CO2, jednocześnie korzystając z taniej i etycznej czystej energii.

Rok 2023 przyniesie nowe rozwiązania z zakresu energetyki OZE

Projekty nowych rozwiązań w zakresie użycia odnawialnych źródeł energii ma zamiar wprowadzić w życie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Będą one dotyczyć w szczególności obszarów wiejskich, na których mają powstać biogazownie oraz elektrownie wodne.

Na wdrożenie czeka także specustawa dotycząca modernizacji sieci przesyłowych, na co przeznaczone zostanie ponad 10 mld złotych. Istnieje zatem nadzieja, że wzrośnie opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych zarówno przez przedsiębiorców, których rujnują obecnie wysokie taryfy za prąd, jak i prywatnych odbiorców. Jednak na to wszystko musi wpłynąć zmiana w ustawodawstwie, pomoc w dofinansowaniu tego typu projektów, a także przyjazne warunki technologiczne, infrastrukturalne oraz związane z tym zaufanie inwestorów.

art.sponsorowany
Ocena (2.6) Oceń: