Pociągi multimodalne — nowoczesne rozwiązanie na eksport i import towarów z Chin

Import produktów z ChRL wymaga zastosowania metod transportu, które pozwalają na szybki, zoptymalizowany cenowo i bezpieczny przewóz towarów. Sprawdzonym rozwiązaniem są pociągi multimodalne kursujące wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku. Sprawdź, czy spedycja multimodalna będzie odpowiednia dla Twojej firmy.kolejfot. Envato Elements

Co to jest transport multimodalny?

Przewóz multimodalny to rozwiązanie transportowe, które wykorzystuje do przewozu jednego ładunku co najmniej 2 środki transportu. W transporcie multimodalnym może być wykorzystany fracht morski, kolejowy, lotniczy czy ciężarowy. Doskonałym przykładem obrazującym mechanizm transportu multimodalnego jest usługa door-to-door, która polega na realizacji pełnego procesu transportowego od odbioru od nadawcy (np. producenta) po dostarczenie do adresata (np. hurtownika). Transport multimodalny może być realizowany na trasach o różnej długości, jednakże to rozwiązanie najlepiej sprawdza się w imporcie i eksporcie towarów z miejsc odległych.

Transport multimodalny jest nierozerwalnie związany z transportem kontenerowym. Wykorzystanie standaryzowanych jednostek ładunkowych pozwala nie tylko na szybki i bezpieczny przewóz dużych partii ładunku, ale także umożliwia szybki załadunek, przeładunek i rozładunek. W efekcie kontener podróżujący statkiem lub koleją bez problemu może być przeładowany na samochód ciężarowy, co zasadniczo skraca proces transportowy i dodatkowo zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów. W tym rodzaju spedycji korzysta się głównie z kontenerów 20’, 40’ i 45’ HC. Powszechnie wykorzystuje się również kontenery chłodnicze nieocenione w transporcie artykułów spożywczych i medykamentów, kontenery typu open-top oraz platformy.

Jakie zalety ma transport multimodalny? Dla klientów najważniejsze są czas i cena dostawy. Zastosowanie transportu multimodalnego pozwala zoptymalizować zarówno cenę usługi, jak i zasadniczo obniżyć czas jej trwania. Doświadczeni spedytorzy dla każdego transportu sprawnie poszukują najkorzystniejszych możliwości transportowych, uwzględniając potrzeby i oczekiwania każdego klienta.

Kolej w transporcie multimodalnym

Kolej doskonale sprawdza się w transporcie multimodalnym. Standaryzacja jednostek ładunkowych pozwala na szybką i bezproblemową lokalizację ładunków na składzie. Co więcej, koleją można przewieźć wszystkie rodzaje kontenerów — zarówno kontenery uniwersalne, jak i kontenery chłodnie, open-top czy platformy. Najpopularniejszym jednak rodzajem są kontenery 40’ HC, zapewniające dużą pojemność oraz możliwość transportu większości towarów.

W transporcie multimodalnym relacji Chiny-Europa wykorzystywane są ekspresowe pociągi towarowe. Trasa przewozu biegnie przez nisko zaludnione tereny Azji i Wschodniej Europy, co sprzyja bezpieczeństwu przewozu oraz minimalizuje problem opóźnień w transporcie. Ekspresowe pociągi towarowe na przejazd z chińskich hubów do polskich Małaszewicz położonych przy granicy polsko-białoruskiej potrzebują od 9 do 14 dni. To niewiele dłużej, niż transport ładunków frachtem lotniczym. Uwzględniając kolej w imporcie towarów z ChRL przy zastosowaniu spedycji multimodalnej globalny transit time ładunków wynosi od 22 do 28 dni. W porównaniu z czasem dostawy oferowanym przez fracht morski transit time spedycji kolejowej połączonej z dostawą od nadawcy/producenta do odbiorcy za pomocą samochodów ciężarowych jest 2, a nawet 3 razy krótszy. Z czego wynika taka różnica?

Kolej jest znacznie bardziej odporna niż transport morski na zmienne warunki atmosferyczne — na czas podróży nie wpływają wiatry, opady, wyładowania atmosferyczne. Co więcej, mniejszy wpływ mają na nią również zdarzenia losowe. W 2021 rok do opinii publicznej dotarła informacja o zablokowaniu przez kontenerowiec Ever Given Kanału Sueskiego leżącego na szlaku morskim pomiędzy Europą a Azją. W efekcie łańcuchy dostaw z Chin zostały opóźnione o ponad miesiąc, co znacząco wydłużyło i tak nie krótką podróż kontenerowców z ChRL. Warto podkreślić, że zablokowanie światła kanału nie jest sytuacją rzadką i zdarza się kilka razy do roku.

Ekspresowe pociągi towarowe są przewidywalnym środkiem transportu, w którym nie stosuje się rolowania kontenerów tak powszechnego we frachcie morskim. W efekcie raz zarezerwowane miejsce jest zawsze dostępne dla towaru klienta i zostanie dostarczone na składzie bez ryzyka przekładania na inny pociąg. To powoduje, że klient może z dużym prawdopodobieństwem planować dostawę, tym bardziej że ma dostęp do codziennej informacji o lokalizacji składu i ładunku na trasie przewozu.


art.sponsorowany
Ocena (3.3) Oceń: