Farmy fotowoltaiczne z magazynem energii

Nosisz się z zamiarem budowy farmy fotowoltaicznej? Dowiedz się, jaka lokalizacja będzie najlepsza, jakie wymagania formalne należy spełnić i jakie są dwa główne cele takiego przedsięwzięcia. W tekście wyjaśniamy, dlaczego dobrym rozwiązaniem jest budowa farmy PV z magazynem energii. Sprawdź!farmafot. evoks24/adobe stock
Jak zbudować farmę fotowoltaiczną?

Budowę farmy fotowoltaicznej należy zacząć od wyboru lokalizacji. Teren, na którym powstanie inwestycja, powinien być nieprzydatny z perspektywy rolnictwa – farmy PV buduje się na gruntach klasy IV lub niższej. Jak najszybciej warto upewnić się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie stoi w sprzeczności z budową farmy, bo w takim przypadku nie zostanie wydana zgoda na przedsięwzięcie. Kolejna kwestia to ukształtowanie terenu. Ma on być płaski lub nachylony w stronę południową, a także niezalesiony. W pobliżu nie powinny znajdować zabudowania ani infrastruktura, które rzucałyby cień na panele i tym samym obniżały ich wydajność. Ostatnie kryterium to możliwość podłączenia farmy do sieci poprzez istniejącą stację elektroenergetyczną. Warto upewnić się również, że na teren budowy można będzie dojechać utwardzoną drogą.

Następnym krokiem po wybraniu lokalizacji jest dopełnienie szeregu formalności. Właściwy urząd miasta lub gminy wydaje tzw. decyzję środowiskową. Po pozwolenie na budowę farmy PV należy zgłosić się do starostwa powiatowego bądź urzędu miasta, a w kwestii podłączenia fotowoltaiki do sieci trzeba kontaktować się z odpowiednim operatorem systemu dystrybucyjnego. Wydawaniem koncesji na budowę farmy zajmuje się natomiast Urząd Regulacji Energetyki.

Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych można przystąpić do budowy. W projekcie, który powstaje jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę farmy, powinna zostać uwzględniona kompletna lista urządzeń, w tym przede wszystkim panele oraz inwertery, wraz z parametrami technicznymi. Należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie modułów i zadbać o to, by miały orientację południową, południowo-wschodnią lub wschodnio-zachodnią. Konieczne jest także wytyczenie tras przewodów. Warto zadbać również o odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy – dobrym pomysłem jest zainstalowanie monitoringu już na tym etapie.

Jak określić cel farmy fotowoltaicznej?

Farma fotowoltaiczna to inwestycja umożliwiająca czerpanie zysków z produkcji energii z poszanowaniem środowiska naturalnego. Istnieją dwa główne cele takiego przedsięwzięcia. Pierwszym z nich jest autokonsumpcja energii – dzieje się tak w przypadku, gdy farma PV z założenia ma zasilać daną firmę czy przedsiębiorstwo. Drugim, częstszym powodem, jest sprzedaż wytworzonej energii, np. na Towarowej Giełdzie Energii lub aukcjach ogłaszanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Magazynowanie energii z fotowoltaiki

Dobrym rozwiązaniem jest wybudowanie farmy PV wraz z magazynem energii. Wszystko dlatego, że zysk z farmy jest uzależniony od cen energii na giełdzie, a te są skorelowane z jej produkcją w danym przedziale czasowym. W godzinach, w których farmy osiągają szczyt produkcyjny, cena energii na giełdzie jest najniższa. Bieżąca sprzedaż nie jest zatem dobrym pomysłem z finansowego punktu widzenia. Magazynowanie energii z modułów fotowoltaicznych umożliwia natomiast jej sprzedaż w późniejszym czasie, po cenie korzystniejszej dla inwestora.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://soltec.pl/pl

art. sponsorowany
Ocena (2.3) Oceń: