Materiały jak żadne inne. Papier z trawy i folia z celulozy to naturalna nadzieja w branży etykiet produktowych.

To czas na kolejny krok w naszej świadomości ekologicznej. Pomimo wielu pomysłów ratujących szeroko eksploatowane środowisko leśne, drewno nadal nie doczekało się pełnoetatowego zastępcy. Rozwiązanie żyje i rośnie jednak kilka metrów pod koronami drzew. Samoprzylepny papier z trawy to całkowita nowość na polskim rynku, wprowadzona przez Ecoblossom.



etykietaEcoblossom - samoprzylepne etykiety z trawy fot. materiały Ecoblossom

Naturalna rewolucja na horyzoncie

Jakie zmiany może spowodować zastąpienie klasycznego papieru papierem z trawy?
Największą różnicę stanowią włókna, będące podstawą do przygotowania końcowego materiału. W przypadku papieru konwencjonalnego - miękką masę włóknistą otrzymujemy po użyciu szerokich zasobów chemikaliów, wody i energii. Są one niezbędne do usunięcia ligniny, spoiwa nadającego surowcowi wytrzymałość. W zależności od gatunku drzewa substancja ta stanowi od 55 do 60 procent drewna.

Alternatywę stanowi trawa surowa, praktycznie pozbawiona ligniny. Włókna trawy suszone i czyszczone są powietrzem, a brak konieczności skomplikowanego przetwarzania materiału pozwala na zmniejszenie zużycia wody ze średnio 6000 litrów do dwóch litrów na tonę pulpy oraz ograniczenie zużycia energii o ponad 90%. Dodatkowo w całym procesie zapotrzebowanie na substancje chemiczne jest równe zeru, a emisja CO2 zostaje ograniczona o nawet o 75%.

Papier z trawy nadaje się do recyklingu oraz kompostowania. Łatwo dostępne, obficie odnawialne źródło powoduje, że wydobycie niezbędnego surowca jest praktycznie nieograniczone.
Rosnąca świadomość środowiskowa

European Packaging Association „Pro Carton” w 2019 roku przeprowadziło szerokie badanie na temat wpływu zrównoważonego podejścia producentów w podejmowaniu decyzji zakupowych wśród konsumentów. Aż 35% Europejczyków zapytanych o to jak bardzo na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmieniło swoje podejście w tej kwestii odpowiedziało, że ich świadomość ekologiczna wzrosła bardzo znacząco. 30% z ankietowanych stwierdziło, że temat ekologii stał się dla nich ważny, a tylko 2% nadal zupełnie nie przejmuje się tym problemem.

Wybieram naturę

Wrzucając produkty do koszyka coraz częściej zastanawiamy się jak wyglądać będą losy dostosowanego do nich opakowania. Potwierdzeniem tego są statystyki EPA - 77% ankietowanych osób w Polsce stwierdziło, że potencjalna szkodliwość surowca, który został użyty do wyprodukowania opakowania ma realny wpływ na ich decyzję zakupową. Co ciekawe profil konsumenta w naszym kraju jest znacznie bardziej wymagający pod tym względem niż chociażby mieszkańca Wielkiej Brytanii - 68% lub Francji- 69%. Dynamika wzrostu świadomości w przypadku Polski jest jedną z najwyższych w Europie.
etykiety
Ecoblossom - samoprzylepne etykiety z trawy fot. Ecoblossom
Cena traci pozycję lidera

Znaczna liczba respondentów twierdzi, że jest otwarta na płacenie więcej za opakowania przyjazne dla środowiska. 77% spośród 7000 osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że jest gotowe zapłacić więcej za opakowanie, które jest bardziej przyjazne środowisku. Większość opowiada się nawet za podatkiem zmuszającym sprzedawców detalicznych i marki do podjęcia działań chroniących naturę przed odpadami.

Recykling wchodzi w codzienność

W przeprowadzonych badaniach zauważyć można również inny pozytywny trend - 69% zapytanej ogólnej populacji zintensyfikowało swoje działania w zakresie recyklingu. Biodegradowalny charakter lub możliwość kompostowania materiałów stały się znacznie ważniejsze. Nadal jednak niewielkim zainteresowaniem cieszy się sam proces produkcji. W całym łańcuchu jest to element odgrywający lwią część w eksploatacji środowiska naturalnego.

Naturalne okrycia produktów

Ecoblossom w swojej ofercie proponuje papier z trawy w wersji samoprzylepnej. Nowy, unikalny materiał przeznaczony na potrzeby etykiet ma nieograniczone możliwości zastosowania. Produkt jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Niepowlekana struktura nadaje etykiecie niezwykle naturalny charakter, gdzie nadruk stanowi jedynie dodatek. Wszystkie konwencjonalne metody nadruku są jednocześnie dostępne, bez problemu łącząc się z włóknami wysuszonej trawy.

Wykorzystuj niewykorzystane

Papier z trawy to nie jedyna nowość w portfolio Ecoblossom. W ofercie firmy znajdziemy również inne organiczne materiały jak chociażby papier z trzciny cukrowej - wykonany z odpadów rolniczych, resztek po zbiorach trzciny cukrowej. Alternatywnym rozwiązaniem dla folii plastikowej jest jej odmiana w wersji celulozowej. Naturalny zamiennik produkowany jest z celulozy drzewnej pochodzącej z plantacji kontrolowanych w sposób zrównoważony. W przypadku wszystkich materiałów możliwa jest kompostowalność przemysłowa oraz domowa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
eko etykiety
Ecoblossom - samoprzylepne etykiety z trawy fot. materiały Ecoblossom
art. sponsorowany

Bibliografia:
1. https://www.procarton.com/



Ocena (3.3) Oceń: