Wpływ robotyzacji procesów biznesowych na ślad węglowy przedsiębiorstwa

Robotic Process Automation, czyli robotyzacja procesów biznesowych, to niezwykle popularna, nowoczesna technologia, która służy do znaczącego usprawnienia realizacji powtarzalnych zadań w ramach przedsiębiorstwa. Istotą tego rozwiązania jest fakt, iż czynności, które wcześniej wykonywali pracownicy, są realizowane przez starannie zaprogramowane boty, roboty bądź wirtualnych asystentów.firmafot. elements.envato

Dzięki RPA firmy mają możliwość osiągnięcia bardzo wielu wymiernych korzyści. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby dany proces mógł zostać objęty robotyzacją, musi on wykazywać się występowaniem powtarzalnych sekwencji. Nowoczesne roboty do RPA są właściwie programowane - wykonują one ogromną liczbę obliczeń, dlatego też klient korzystający z usług w zakresie RPA ma pewność, iż wszelkie urządzenia będą wykonywały swoje zadania w sposób perfekcyjny, zaś ryzyko popełnienia błędu będzie znacznie ograniczone.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat istoty robotyzacji procesów biznesowych na stronie https://mindboxgroup.com/pl/autonomous-enterprise/.

Robotyzacja w praktyce - jak to wygląda? 

Jak dokładnie przebiega proces implementacji robotyzacji procesów biznesowych w ramach przedsiębiorstwa? Najważniejsze jest oczywiście to, że sprowadza się to przede wszystkim do implementacji dedykowanego oprogramowania, którego celem jest zastąpienie ludzi w wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych czynności. Robotami są najczęściej wyspecjalizowane software'y, które programuje się bazując na odpowiednio przygotowanych aplikacjach. 


Wszystkie kroki i zadania wykonywane przez robota są starannie programowane. Do tego celu wykorzystuje się różne narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Wszystko to sprawia, że roboty wykorzystywane w ramach RPA są w stanie "uczyć się" na swoich błędach, a to zaś w konsekwencji prowadzi do tego, iż po pewnym czasie mogą wykonywać powierzone im zadania w sposób jeszcze bardziej wydajny. Oprócz tego, elementem wyróżniającym nowoczesne rozwiązania w zakresie RPA, jest też fakt, iż wszelkiego rodzaju działania realizowane przez robota można obserwować w czasie rzeczywistym wykorzystując do tego celu interfejs użytkownika. 

W jaki sposób robotyzacja może wpłynąć na ślad węglowy przedsiębiorstwa? 

Ślad węglowy (z angielskiego carbon footprint) to określenie ilości gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, które są emitowane do atmosfery w związku z konkretną działalnością. Ślad węglowy wyraża się w jednostkach masy. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań w zakresie robotyzacji procesów biznesowych może mieć bardzo istotny wpływ na ślad węglowy przedsiębiorstwa. 


Może się to objawiać na przykład poprzez to, iż roboty można zaprogramować tak, aby zużywały znacznie mniej zasobów aniżeli w przypadku, gdy poszczególne czynności wykonywali pracownicy. Roboty można też optymalizować pod kątem efektywności energetycznej - zużywają mniej prądu, wody itd. Dzięki robotyzacji możliwe jest także ograniczenie zużycia papieru, ponieważ wiele papierowych dokumentów można zastąpić ich elektronicznymi odpowiednikami. Wdrożenie RPA stanowi też doskonałą okazję do tego, aby zwiększać świadomość ekologiczną wśród wszystkich pracowników i zachęcać ich do dbałości o środowisko naturalne.art.sponsorowany

Ocena (2.9) Oceń: