Niebezpieczne substancje w tym co kupujesz - jak je wykryć?
Ekologia.pl Styl życia Ciekawostki Niebezpieczne substancje w tym co kupujesz – jak je wykryć?

Niebezpieczne substancje w tym co kupujesz – jak je wykryć?

pixabay.com
pixabay.com

Substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy zatruwające środowisko – rusza projekt AskREACH (w Polsce tłumaczony jako Kupuj Odpowiedzialnie Bez Chemii), którego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców krajów europejskich, a także sieci sprzedaży detalicznej i przemysłu, w kwestii obecnych w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy – SVHC (Substances of Very High Concern). W ramach projektu konsumenci będą mogli korzystać z aplikacji na smartfony, aby uzyskać informacje o tych substancjach lub przesyłać zapytania do dostawców.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość takich substancji w wyrobie przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają także prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.

Aby zwiększyć wśród mieszkańców Europy świadomość, niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA) rozpoczyna projekt AskREACH (w Polsce tłumaczony jako „Kupuj odpowiedzialnie bez chemii”). Projekt koncentruje się głównie na zwiększaniu świadomości  w kwestii zawartości SVHC w wyrobach, zwiększanie świadomości dostawców, by wypełniali obowiązek informowania wynikający z REACH i ulepszeniu obiegu informacji o SVHC między konsumentami a dostawcami.

W ramach projektu powstanie baza danych, do której dostawcy będą mogli wprowadzać informacje o SVHC w swoich wyrobach. Kilka dużych firm już wyraziło wsparcie dla projektu. Baza danych zostanie połączona z aplikacją na smartfony, którą będzie można dostosować do użytku we wszystkich językach UE. Mieszkańcy UE będą mogli za jej pomocą uzyskać informacje o zawartości SVHC w wyrobach. Jeśli poszukiwane dane nie będą jeszcze dostępne w bazie, do dostawcy wyrobu zostanie automatycznie przesłana prośba o informacje.

W ramach projektu powstanie jeszcze jedno narzędzie informatyczne przeznaczone dla dostawców, mające ułatwić komunikację w łańcuchu dostaw. Projekt obejmuje dwie kampanie świadomościowe we wszystkich uczestniczących w nim państwach UE. Kampania będzie także powtórzona w co najmniej pięciu państwach UE niebędących partnerami projektu. Wyniki projektu zostaną udostępnione wszystkim państwom członkowskim UE.

Źródło: https://www.ekonsument.pl
4.8/5 - (19 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments