Wpływ pakietu energetyczno-klimatycznego na ceny energii

Wiceminister Marcin Korolec, fot.: mg.gov.plWiceminister Marcin Korolec, fot.: mg.gov.pl
"Koszty wynikające z obowiązku nabycia przez elektrownie uprawnień do emisji CO2 są zalewie jednym z czynników kształtujących ceny energii elektrycznej w Polsce. Myślę, że ich wzrost będzie stosunkowo nieduży w perspektywie lat 2013-2020" - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas konferencji pt. „Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce i jego wpływ na krajowy sektor energetyczny”.
Spotkanie odbyło się 9 lutego br. w Warszawie.


Wiceminister Marcin Korolec zwrócił uwagę na czynniki, które składają się na koszt energii elektrycznej w Polsce. – "Wpływa na niego cena paliwa, transportu i odtworzenia mocy, a także akcyza"–  zaznaczył. Dodał również, że w tej chwili sama cena uprawnienia do emisji zawarta w koszcie energii elektrycznej, wytwarzanej z węgla, jest stosunkowo niewielka.

Wiceszef resortu gospodarki zauważył także, że postanowienia zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym wymuszają na polskiej energetyce szybkie inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz technologie czystego węgla. – "Jesteśmy zobowiązani pokazać Komisji Europejskiej, że środki, które zaoszczędziły elektrownie w wyniku zwolnienia ich z obowiązku zakupu uprawnień na aukcjach, zostały przeznaczone na inwestycje. Odbudowa mocy jednak skutkuje potrzebą wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych" – podkreślił.

Wiceminister Korolec przypomniał, że w latach 2013-2020 uprawnienia rozdawane polskim elektrowniom nie będą podlegały handlowi. – "Wydaje mi się zatem, że mechanizmy rynkowe zapobiegną przeniesieniu ceny darmowego uprawnienia na cenę energii elektrycznej. To w tej chwili zasadnicza różnica między obecnym systemem a tym, z którym będziemy mieli do czynienia w latach 2013-2020" – zauważył.

Podkreślił również, że 2020 r. będzie rokiem pełnego wprowadzenia pakietu klimatycznego oraz pełnej odpłatności za wszystkie prawa do emisji. – "Będzie się to prawdopodobnie wiązało ze wzrostem cen energii wytwarzanej z węgla. Mam jednak nadzieję, że wymusi ona na administracji i biznesie podjęcie działań, które ograniczą wzrost cen" – dodał.

Zdzisław Muras z Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił uwagę, że każdy nowy „system obowiązków” narzuconych na branżę, przekładał się do tej pory na cenę energii elektrycznej. – "Myślę, że podobnie będzie z pakietem energetyczno-klimatycznym" – podkreślił. Zauważył również, że 11 lat, które nas dzieli od wprowadzenia pełnego aukcjoningu wymaga podjęcia działań w zakresie energetyki już teraz. – "W tej chwili 95 proc. naszej gospodarki oparte jest na technologiach węglowych. Dlatego kluczowe jest odnowienie naszego potencjału w postaci wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii. Drugim wariantem są technologie bezemisyjne jednak w ich przypadku perspektywa kilkunastu lat jest zbyt krótka, abyśmy mogli całkowicie zmienić sposób wytwarzania energii" – podkreślił.

Zdaniem dyrektora Murasa duże znaczenie dla ustalenia poziomu cen energii elektrycznej będzie miała „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” przygotowana przez resort gospodarki.

Henryk Sadowski z Centrum im. Adama Smitha zwrócił przede wszystkim uwagę na kwestie podatkowe. – "Opodatkowanie energii elektrycznej akcyzą w Polsce jest wielokrotnie większe niż w innych krajach europejskich. To z kolei przekłada się na ceny innych produktów i usług" – podkreślił.

Konferencja pt. ”Realizacja pakietu klimatyczno-energetyczngo w Polsce i jego wpływ na krajowy sektor energetyczny” została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

Misją organizacji jest upowszechnianie proekologicznych postaw, promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i podwyższenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Źródło: mg.gov.pl


Ocena (2.9) Oceń: