Posłowie UE stawiają na energooszczędne budynki

Aż czterdzieści procent energii zużywanej w Europie przeznacza się na zasilanie i ogrzewanie budynków. Posłowie z komisji Przemysłu i Energii, ITRE poparli niedawno propozycję, by budynki powstałe po 2018 korzystały częściowo z własnego zasilania. Plany te odnoszą się do proponowanych zmian w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.


Posłowie z komisji chcą obniżenia podatku VAT na materiały służące do izolacji budynków. Chcą też, by powstał fundusz efektywności energetycznej, z którego wspierane byłyby inwestycje prywatne i publiczne w modernizację cieplną budynków. Informacje podnoszące świadomość społeczną i praktyczne porady, jak oszczędzać energię mogłyby by być również dostępne na wspólnej stronie internetowej.

W Europie powinny upowszechnić się kolektory słoneczne i pompy ciepła, by budynki mogły wytwarzać własną energię - postuluje w swoim sprawozdaniu rumuńska socjalistka Silvia-Adriana Ţicău. Posłanka che również, by poszczególne państwa członkowskie określiły własne cele oszczędności energetycznej.

Dodatkowo,  Komisja Europejska miałaby stworzyć ogólnounijną definicję  budynków o zerowym zużyciu energii. W przyjętym projekcie Komisja ITRE chce także, by do 31 marca 2010, Komisja opracowała wspólną metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Autorzy projektu oczekują, że zmiany w dyrektywie doprowadzą do pięcioprocentowego zmniejszenia zużycia energii w całej Unii i podobnego spadku emisji CO2 w ciągu dekady od wprowadzenia nowelizacji.

Komisja przyjęła sprawozdanie 31 marca. Pierwsze czytanie w ramach procedury współdecyzji ma się odbyć w maju na sesji plenarnej w Strasburgu.
Źródło: Parlament Europejski
Ocena (2.9) Oceń: