Prawo i OOŚ

Szkolenia obejmują zagadnienia uregulowane w przepisach prawa m.in w ustawach prawo ochrony środowiska, o opakowaniach, o odpadach czy prawie wodnym dotyczących takich zagadnień jak: rozporządzenie reach, gospodarka wodno - ściekowa i pozwolenia wodnoprawne, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko.
Pasaż zakupowy