Czym jest COP14?
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Czym jest COP14?

Czym jest COP14?

Fot.: stock.xchng
Fot.: stock.xchng
Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu.

Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań – Ministerstwo Środowiska RP.

W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jest jedną z najważniejszych umów ekologicznych formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce z globalnym ociepleniem klimatu. Na bazie przyjętej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.) umowy ustalono cele i zasady współpracy państw na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a także ograniczania ich negatywnych skutków min. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W wyniku negocjacji powstają decyzje polityczne i instrumenty prawne w celu zabezpieczenia realizacji zapisów Konwencji, takie jak min. Protokół z Kioto, który określił zobowiązania państw względem redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Debaty w ramach Konwencji objęły również tak ważne kwestie, jak mechanizmy wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, transfer technologii i międzynarodowy handel emisjami dwutlenku węgla.

Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania UNFCCC. W jej zakresie działają także ciała pomocnicze (subsidiary bodies – SB), Biuro i Sekretariat a także organy tworzone przez COP: grupy robocze, ciała eksperckie, komitety.

W negocjacjach i obradach Konferencji udział biorą delegacje rządowe krajów, które ratyfikowały Konwencję (Strony Konwencji) oraz obserwatorzy.

Program konferencji, obok sesji plenarnych oraz spotkań grup roboczych, obejmuje także szereg wydarzeń towarzyszących:

– prezentacje,
– seminaria,
– happeningi,
– wystawy

oraz poprzedzających spotkanie: imprezy i debaty.

Dużą aktywnością w tym zakresie wykazują się licznie reprezentowane na konferencji organizacje pozarządowe i gospodarze.

Plan Konferencji
W ramach „Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008” na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się:

* XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu;

* IV Sesja Konferencji Stron, służąca jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto;

* XXIX Sesja Organów Pomocniczych.

COP 14 – koszty i liczby
42 000 m2 powierzchni konferencyjnej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zajmuje spełniająca najwyższe światowe standardy infrastruktura, w tym: 34 sale konferencyjne od 1388 do 20 miejsc siedzących, biura dla 300 osób z Sekretariatu UNFCCC, 8500 krzeseł, 1076 wieszaków w dwóch szatniach, 634 kosze na segregowane śmieci, infrastruktura informatyczna zapewniająca jednoczesną pracę ok. 2500 komputerów, sieć IP pozwalająca na płynną komunikację głosową w czasie rzeczywistym oraz mobilną pracę, ponad 500 osób obsługi, 500 wolontariuszy, 1300 miejsc siedzących w restauracjach, nowoczesne centrum dla ok. 1000 dziennikarzy z całego świata.

Ponadto gospodarze musieli zadbać o zakwaterowanie wielu tysięcy gości, przekazy live na stronie www, obsługę sygnału międzynarodowego emitowanego na potrzeby TV i radio z całego świata, akcje promocyjne związane z edukacją w zakresie zmian klimatu. W tym celu Zespół COP 14 podpisał kilkadziesiąt różnych umów, przeprowadził kilkadziesiąt postępowań wyłaniających różnych wykonawców.

Wystawa dostępna dla wszystkich:
Aby wspomóc międzyrządowy proces poszukiwania skutecznych sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przystosowywania do ciągłych zmian klimatu, Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki zdecydował o organizacji wystawy dotyczącej praktycznych odpowiedzi na wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Taka wystawa będzie organizowana w czasie Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej po raz pierwszy i będzie miała bardzo prestiżowy charakter.

Wystawa będzie obejmować następujące działy tematyczne:
* wynalazki, technologiczne i organizacyjne innowacje sprzyjające redukcji emisji gazów cieplarnianych

* przykłady udanych transferów konkretnych technologii i możliwości ich wdrażania w krajach rozwijających się

* przykłady konkretnych działań związanych z przystosowaniem do zmian klimatycznych.

Na wystawie zostaną zaprezentowane urządzenia i technologie podzielone na grupy: oszczędność energii; oszczędność wody; odnawialne źródła energii; technologie wodorowe; transport przyjazny środowisku; dobre praktyki rolne i leśne; inżynieria materiałowa; adaptacja do zmian klimatu; inne.

Wystawa będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym bezpłatnie, w dniach 1-14 grudnia 2008r. w godzinach 10 – 19.

ekologia.pl

55 światowych koncernów o klimacie

4.9/5 - (14 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments