Decyzje w sprawie zapory we Włocławku
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko Decyzje w sprawie zapory we Włocławku

Decyzje w sprawie zapory we Włocławku

Fot.: mos.gov.pl
Fot.: mos.gov.pl

Bezpieczeństwo zapory we Włocławku jest dla Ministra Ochrony  Środowiska Macieja Nowickiego sprawą niezwykle istotną.

Na zaktualizowanej liście indykatywnej z 30 stycznia 2009r., w poz. 3.1-7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umieszczono projekt „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego”, uznając go za kluczowy w skali kraju w zakresie gospodarki wodnej. Projekt obejmuje doprowadzenie do pożądanego stanu technicznego obiektów stopnia i zbiornika wodnego Włocławek, a także czaszy zbiornika.

Ministerstwo Środowiska jest skłonne do akceptacji budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka przez Grupę Energa S.A. o ile inwestycja ta zostanie zrealizowana ze środków własnych tego przedsiębiorstwa oraz zostaną spełnione warunki ochrony środowiska na obszarach NATURA 2000.

Energa S.A. została zobowiązana przez Ministra Środowiska do podjęcia wiążącej decyzji najpóźniej do 15 kwietnia co do realizacji tej inwestycji i terminu przystąpienia do niej na powyższych warunkach.

Jeżeli Energa nie podejmie decyzji w tej sprawie w ustalonym terminie lub jej decyzja będzie negatywna Minister Środowiska zadecyduje o budowie niskiego progu piętrzącego bezpośrednio poniżej tamy we Włocławku. Zadaniem progu będzie podniesienie poziomu wody za zaporą.

Obecnie działania Ministerstwa Środowiska koncentrują się na projekcie związanym z pracami, zapewniającymi poprawę bezpieczeństwa zapory i zbiornika włocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu przewiduje się między innymi:

1. Remont i przebudowę zapory we Włocławku w obrębie jej korpusu i podłoża, a także remont jazu i śluzy oraz przebudowę przepławki dla ryb

2. Rozbudowę wałów wstecznych rzeki Słupianki na długości 800m

3. Przebudowę zapór bocznych i makroniwelację czaszy Zbiornika Włocławskiego

Prace te już zostały podjęte. Ich koszt wyniesie 152 mln zł, z czego 99 mln zł pokryte zostanie ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: mos.gov.pl

4.6/5 - (9 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments