Australia nie chce walczyć ze zmianami klimatu
Rząd Australii znosi podatek od emisji dwutlenku węgla. Zdaniem premiera Australii podatek ten nie tylko uderzał w konsumentów − wymuszając wyższe ceny za elektryczność − ale i szkodził całej gospodarce.
Ustawa o OZE jeszcze przed wakacjami
Brak wsparcia dla rozwoju OZE oznacza zgodę na uzależnienie Polski od importu energii spoza kraju. − To nie jest dobra polityka, jeśli jej rezultatem jest utrzymanie ludzi w biedzie i zamykanie szans na rozwój regionów – podkreśla Waldemar Pawlak.
Słusznie obawiamy się polityki klimatycznej?
Polski rząd niesłusznie obawia się ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok, bo przy odpowiedniej konstrukcji prawnej na polityce klimatycznej może zyskać i środowisko i gospodarka − uważa fundacja prawnicza ClientEarth.
Polska musi mieć własną markę w OZE
Polska musi mieć własną markę w OZE
− Zielona energia może być szansą Polski. Warto korzystać z doświadczeń innych państw ale też warto tworzyć własne rozwiązania. Polska musi mieć własną markę w odnawialnych źródłach energii − powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który 3 marca otworzył ...
Kłopoty w Mazurskim Parku Krajobrazowym
Kłopoty w Mazurskim Parku Krajobrazowym
Nieodpłatne udostępnianie gruntów, niekorzystne dzierżawy, zgubione hektary i działalność rolnicza w rezerwacie – takie nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym ujawniła kontrola NIK.
Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Gdyby wszystkie odpady, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, zostały przetworzone na biopaliwo, do 2030 r. można by co roku oszczędzać 37 mln ton ropy rocznie. Odpady mogłyby zaspokoić 16 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię w transporcie w 2030 roku − wynika z ...
OZE kosztuje mniej, niż pozostanie przy węglu
Jeżeli Chiny przestawią się na OZE, to zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, co nie odbędzie się to kosztem gospodarki i nie spowolni rozwoju ekonomicznego – dowodzi nowy raport przygotowany przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF.
Polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc., poprawa w dziedzinie efektywności energetycznej – takie ambitne cele zawiera nowy projekt polityki ...
PSEW: Nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina
Posłowie PiS przygotowują nowelizację prawa budowlanego, która wprowadza zapis, by odległość elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 500 kW od zabudowań i terenów leśnych wynosiła 3 km. Po wejściu w życie tych przepisów nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina – alarmuje Polskie Stowarzyszenie ...
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny – ocenia Koalicja Klimatyczna. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE, co naraża nas na sankcje ze strony UE.
Pasaż zakupowy