Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Gdyby wszystkie odpady, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, zostały przetworzone na biopaliwo, do 2030 r. można by co roku oszczędzać 37 mln ton ropy rocznie. Odpady mogłyby zaspokoić 16 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię w transporcie w 2030 roku − wynika z ...
OZE kosztuje mniej, niż pozostanie przy węglu
Jeżeli Chiny przestawią się na OZE, to zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, co nie odbędzie się to kosztem gospodarki i nie spowolni rozwoju ekonomicznego – dowodzi nowy raport przygotowany przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF.
Polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc., poprawa w dziedzinie efektywności energetycznej – takie ambitne cele zawiera nowy projekt polityki ...
PSEW: Nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina
Posłowie PiS przygotowują nowelizację prawa budowlanego, która wprowadza zapis, by odległość elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 500 kW od zabudowań i terenów leśnych wynosiła 3 km. Po wejściu w życie tych przepisów nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina – alarmuje Polskie Stowarzyszenie ...
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny – ocenia Koalicja Klimatyczna. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE, co naraża nas na sankcje ze strony UE.
Branża górnicza również walczy z emisjami?
Branża górnicza również walczy z emisjami?
Podczas spotkania branży węglowej i producentów kotłów, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński powiedział, że obniżenie poziomu emisji CO2 nie oznacza eliminacji węgla z systemu elektroenergetycznego.
Zwierzęta po raz kolejny walczą o przetrwanie
Zwierzęta po raz kolejny walczą o przetrwanie
Orkan Ksawery, który w ostatnich dniach przeszedł nad Polską, zniszczył stajnię Fundacji Viva! znajdującą się pod Toruniem. Przebywające w niej na co dzień – 29 konie, dwie kozy, osioł i 3 psy – zostały pozbawione dachu nad głową! Toruńska Fundacja Viva apeluje o pomoc w znalezieniu ...
Za co polski rząd otrzymał kolejną Skamieliną Dnia?
Za co polski rząd otrzymał kolejną Skamieliną Dnia?
Polski rząd po raz drugi został uhonorowany anty-nagrodą : Skamieliną Dnia. Za co tym razem? To niechlubne wyróżnienie przyznano za marnotrawienie szans na powstrzymanie zmian klimatu oraz za promocję węgla – informuje Koalicja Klimatyczna.
Jakie są główne grzechy polityki klimatycznej?
Jakie są główne grzechy polityki klimatycznej?
Polski rząd oprócz organizacji konferencji ma niewiele do zaoferowania klimatowi. Blisko 90 proc. uzależnienie energetyki od węgla, słabe wsparcie dla odnawialnych źródeł energetyki to tylko niektóre z licznych „grzechów klimatycznych” – twierdzą polskie organizacje ekologiczne.
Projekt ustawy o OZE dopiero za kilka lat?
Patrząc na dotychczasowe tempo prac można stwierdzić, że nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii może być procedowany nawet przez kilka lat – powiedział Waldemar Pawlak, podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Olsztynie.
Pasaż zakupowy