Czy Polska sprzeciwi się polityce klimatycznej?
Polscy politycy zapowiadają sprzeciw wobec Pakietu 2030, który zakłada m.in. 40-proc. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Pakiet ma być przedmiotem unijnego szczytu w dniach 20–21 marca. Polsce nie podoba się głównie brak konkretnych propozycji zróżnicowania limitu redukcji dla różnych ...
NIK: wiele nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym
Kłopoty w Mazurskim Parku Krajobrazowym
Nieodpłatne udostępnianie gruntów, niekorzystne dzierżawy, zgubione hektary i działalność rolnicza w rezerwacie – takie nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym ujawniła kontrola NIK.
Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Paliwa z odpadów mają bardzo duży potencjał
Gdyby wszystkie odpady, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, zostały przetworzone na biopaliwo, do 2030 r. można by co roku oszczędzać 37 mln ton ropy rocznie. Odpady mogłyby zaspokoić 16 proc. europejskiego zapotrzebowania na energię w transporcie w 2030 roku − wynika z ...
OZE kosztuje mniej, niż pozostanie przy węglu
Jeżeli Chiny przestawią się na OZE, to zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, co nie odbędzie się to kosztem gospodarki i nie spowolni rozwoju ekonomicznego – dowodzi nowy raport przygotowany przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF.
Nowa polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc., poprawa w dziedzinie efektywności energetycznej – takie ambitne cele zawiera nowy projekt polityki ...
PSEW: Nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina
Posłowie PiS przygotowują nowelizację prawa budowlanego, która wprowadza zapis, by odległość elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 500 kW od zabudowań i terenów leśnych wynosiła 3 km. Po wejściu w życie tych przepisów nie powstanie w Polsce żadna, nowa turbina – alarmuje Polskie Stowarzyszenie ...
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Koalicja Klimatyczna: Rząd stworzył kolejny bubel prawny
Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny – ocenia Koalicja Klimatyczna. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE, co naraża nas na sankcje ze strony UE.
Czy KE działa na szkodę polskiej gospodarki?
Interwencja Komisji Europejskiej w systemie handlu emisjami to niebezpieczny precedens, który może się powtórzyć – uważa Andrzej Dycha, wiceminister gospodarki. I choć wycofanie z rynku 900 mln uprawnień do emisji CO2 nie powinno wpłynąć znacząco na ceny certyfikatów, ponieważ rynek zdążył ...
Branża górnicza również walczy z emisjami?
Branża górnicza również walczy z emisjami?
Podczas spotkania branży węglowej i producentów kotłów, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński powiedział, że obniżenie poziomu emisji CO2 nie oznacza eliminacji węgla z systemu elektroenergetycznego.
Czy to przyspieszy prace nad gazem łupkowym?
Czy to przyspieszy prace nad gazem łupkowym?
Sławomir Brodziński zastąpił na stanowisku Głównego Geologa Kraju Piotra Woźniaka. Ma to przyspieszyć prace nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego w Polsce – donosi Agencja Informacyjna Newseria.
Pasaż zakupowy