Sobota 07.09.2013

Elektrownia „Północ” zagraża przyrodzie Wisły – alarmują ekolodzy

Elektrownia „Północ” zagraża przyrodzie Wisły – alarmują ekolodzyElektrownia „Północ” zagraża przyrodzie Wisły – alarmują ekolodzyElektrownia „Północ” zagraża przyrodzie Wisły – alarmują ekolodzy

Organizacje ekologiczne składają wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni „Północ” – największej planowanej elektrowni węglowej w Europie. Zdaniem ekologów zawiera ona rażące błędy i zagraża najcenniejszym gatunkom ryb występujących w dolnym biegu Wisły.W dniu 26 sierpnia fundacja ClientEarth Polska, lokalna organizacja Eko-Kociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace oraz Fundacja WWF Polska zwróciły się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni Północ o mocy 2 GW w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Według ekologów inwestycja ta będzie zagrożeniem dla najcenniejszych gatunków ryb występujących w dolnym biegu Wisły.

„Decyzja jest w oczywisty sposób niezgodna z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 4 października 2002. Rozporządzenie wyraźnie precyzuje, że zrzut ścieków nie może podnieść temperatury wody o więcej niż 1,5 st. Celsjusza. Tymczasem na wniosek inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgodziła się na przekroczenie tego progu o 0,5 st. C. Co więcej, zrzut ścieków nie może podnosić temperatury wody powyżej progu 21,5 st. C. Pomimo to, na wniosek inwestora, RDOŚ wyznaczył górną granicę temperatury na 26,5 st. C.” – czytamy w komunikacie.

Czym to grozi? Katastrofalnymi konsekwencjami dla przyrody. – Ryby reagują na zmiany temperatury nawet znacznie niższe niż 0,5 st. C. W przypadku dolnej Wisły najbardziej narażone będą gatunki wędrowne: łosoś atlantycki, troć wędrowna, jesiotr ostronosy i minog rzeczny – ostrzega dr. inż Grzegorz Radtke, ichtiolog z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, autor ekspertyzy pokazującej wpływ elektrowni na przyrodę dolnej Wisły. – W przypadku długotrwałych upałów podniesienie temperatury wody o 0,5 st. C może wstrzymać migrację ryb i zwiększyć ich śmiertelność. A górna granica dopuszczona przez RDOŚ to już temperatura dla tych gatunków śmiertelna. – dodaje.

Na jeszcze inne zagrożenie zwraca uwagę dr. inż Przemysław Śmietana, naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego, którego zdaniem skumulowany wpływ elektrowni na przyrodę rzeki będzie większy niż zakłada inwestor.

Zasilana węglem kamiennym elektrownia Północ to największa planowana tego typu inwestycja w Europie. Inwestorem jest spółka Kulczyk Investments.
Źródło: www.stopep.org


Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy