Wtorek 02.02.2016

Nie będzie elektrowni jądrowej w Choczewie

von Ch-info.ch (Eigenes Werk) [GFDL oder CC BY 3.0], via Wikimedia Commonsvon Ch-info.ch (Eigenes Werk) [GFDL oder CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Nie będzie elektrowni atomowej w Choczewie. Spółka PGE EJ1 usunęła pozycję „Choczewo” z listy potencjalnych lokalizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej i nie planuje prowadzić dalszych prac przygotowawczych na tym terenie. – informuje organizacja ekologiczna Greenpeace.W dniu 11 stycznia 2016 r. spółka PGE EJ1 zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) z pismem w sprawie usunięcia lokalizacji „Choczewo” z Karty Inwestycyjnej Przedsięwzięcia (KIP). GDOŚ opublikowała zawiadomienie o tym fakcie 20 stycznia br., jak również przesłała tydzień później stosowne powiadomienia do krajów, które biorą udział w procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dlaczego PGE EJ zrezygnowała z tej lokalizacji? Spółka przyznaje, że budowa elektrowni jądrowej w tej lokalizacji może wpłynąć znacząco na ochronę przylegającego do tego terenu obszaru Natura 2000 Białogóra oraz że lokalizacja ta nie może być dłużej uznawana za racjonalny wariant ze względu na istniejące alternatywy.

Obszar Wydmy Lubiatowskiej, na którym PGE EJ1 planowała budowę elektrowni jądrowej, jest jednym z najpiękniejszych terenów wydmowych w kraju oraz podlega ochronie w ramach europejskich dyrektyw: siedliskowej i ptasiej.

Wydma Lubiatowska to miejsce unikalne przyrodniczo, a także źródło utrzymania dla mieszkańców. Jej zniszczenie spowodowałoby utratę w tym regionie miejsc pracy w sektorze turystyki. Zamierzamy kontynuować nasz sprzeciw wobec planów budowy elektrowni jądrowej w innych nadmorskich lokalizacjach, ponieważ chcemy ochronić polskie wybrzeże, a miliardy złotych, które mają być wyrzucane w elektrownię jądrową, powinny iść na rozwój i inwestycje w odnawialne źródła energii i zwiększanie efektywności energetycznej. OZE i efektywność energetyczna to szansa na rozwój Pomorza i tworzenie tysięcy nowych miejsc pracy w regionie0 powiedział Tadeusz Pastusiak ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystycznego „Wydma Lubiatowska”.

Swojego zadowolenia nie kryją ekolodzy: Wycofanie atomowych planów PGE z Wydmy Lubiatowskiej to ważny sukces mieszkańców Pomorza, naukowców i organizacji ekologicznych. Mieszkańcy od lat alarmowali o oczywistym zagrożeniu dla Wydmy Lubiatowskiej, PGE zajęło aż kilka lat jego uwzględnienie. Jest to przejawem bałaganu organizacyjnego towarzyszącego inwestycji. Bałaganu, który może przyczynić się do dalszych opóźnień i dalszego zwiększenia kosztów. Cały program jądrowy, opóźniony już o kilkanaście lat, może pochłonąć nawet 160 miliardów złotych – skomentował Iwo Łoś, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego w Greenpeace Polska.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, ze program atomowy będzie kontynuowany ze względu na jego potencjał rozwojowy i naukowo-badawczy. – Jednak technologia ta, przy wysokim koszcie jednostkowym budowy instalacji i stosunkowo skromnej skali wdrożenia, jaka jest planowana, nie rozwiąże naszych problemów energetycznych – zaznaczył.

Spółka PGE EJ 1 nadal prowadzi badania środowiskowe i lokalizacyjne w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gmina Gniewino i Krokowa); w województwie pomorskim. Budowa pierwszego bloku powinna ruszyć w 2020 r.
Ekologia.pl,

Źródło: http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/PGE-EJ1-wycofuje-sie-z-planow-budowy-elektrowni-jadrowej/Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy