Czwartek 23.01.2014

Nowa polityka klimatyczno-energetyczna zbyt ambitna?

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc., poprawa w dziedzinie efektywności energetycznej – takie ambitne cele zawiera nowy projekt polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 r.

Konrad Szymański, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego krytykuje propozycje Komisji Europejskiej dotyczące celów polityki klimatycznej. Zdaniem Szymańskiego podniesienie wiążącego celu dla energii ze źródeł odnawialnych do 27 proc. nie bierze pod uwagę zróżnicowanych możliwości państw członkowskich oraz wpływu tej polityki na ceny energii elektrycznej, a podnoszenie celu redukcyjnego w zakresie CO2 do 40 proc. jest przedwczesne.

„Polityka klimatyczna okazała się droga dla europejskiego przemysłu ograniczając jego konkurencyjność globalną. Także z powodu kryzysu, UE powinna wstrzymać się z określaniem nowego celu redukcyjnego w zakresie CO2 przynajmniej do czasu negocjacji paryskich COP21, które pokażą gotowość naszych globalnych konkurentów do działań w tym zakresie.” – stwierdził Szymański.

Na konferencji prasowej w Brukseli przewodniczący KE Jose Barroso przekonywał, że Ustalony na 2030 r. ambitny cel 40 proc. redukcji gazów cieplarnianych jest najbardziej racjonalnym pod względem kosztów przełomowym osiągnięciem w dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. A cel dotyczący co najmniej 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważny sygnał i oznacza stabilność dla inwestorów, wzrost zielonego zatrudnienia i zwiększenie bezpieczeństwa.

Moim celem jest zapewnienie dostępu do energii po konkurencyjnych cenach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ramy na rok 2030 ustanawiają wysoki poziom ambicji działań związanych z klimatem, ale także wskazują, że powinno być to osiągnięte jak najniższym kosztem. – oświadczył  Komisarz ds. energii Günther Oettinger.

– Szczegóły ram będą musiały być jeszcze doprecyzowane, ale kierunek dla Europy został przyjęty. Jeżeli inne regiony byłyby równie ambitne w sprawach klimatu, świat byłby dziś w lepszej kondycji – podsumowała Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.
Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy