Niedziela 14.07.2013

OTOP: biopaliwa bardziej efektywne i zrównoważone?

Komisja przyjęła limit dla tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie 5,5 proc. Fot. h.Pagenkopf/Wkikipedia CCKomisja przyjęła limit dla tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie 5,5 proc. Fot. h.Pagenkopf/Wkikipedia CC

Jest realna szansa na uczynienie unijnej polityki biopaliwowej bardziej przyjazną dla klimatu, środowiska naturalnego oraz efektywniej wykorzystującą publiczne środki finansowe. Komisja przyjęła limit dla tzw. biopaliw pierwszej generacji na poziomie 5,5 proc. oraz uwzględnianie wartości emisji spowodowanej pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC). – czytamy w komunikacie prasowym Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.Środowe głosowanie było kolejnym elementem debaty nad propozycją Komisji Europejskiej z października 2012. KE zaproponowała, by w ramach obowiązku osiągnięcia 10 proc. energii odnawialnej w transporcie, nałożonego przez dyrektywę o odnawialnych źródłach energii, połowę tej wartości można było uzyskać przez biopaliwa pierwszej generacji. W propozycji znalazł się również zapis dotyczący uwzględniania emisji z ILUC w ostatecznym bilansie.

Wynik głosowania otwiera drogę do całkowitej rezygnacji ze wspierania biopaliw, które prowadzą do emisji wyższej niż paliwa kopalne. – zwraca uwagę OTOP. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska zwracają uwagę, iż biopaliwa  konkurują z żywnością, przyczyniając się do wzrost jej cen.

– Rozwiązanie przyjęte przez posłów z Komisji Środowiska pozwala mieć nadzieję na efektywną politykę, faktycznie ograniczającą emisję i ograniczającą presję na rynek żywności oraz naturalne ekosystemy zagrożone przekształcaniem w pola uprawne – mówi Nusa Urbancic z organizacji Transport and Environment.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju (IISD), w samym tylko roku 2011 z budżetów krajowych i kieszeni konsumentów na wsparcie biopaliw wydano 10 mld euro. Przy braku przyjętego limitu kwota ta rosłaby z każdym kolejnym rokiem. 

Bardzo ważnym elementem zatwierdzonego w środę raportu jest zastąpienie po roku 2020 wskaźników opartych na udziale energii z biopaliw faktyczną oszczędnością emisji CO2. To zdecydowanie lepszy wyznacznik efektywności polityki UE niż dotychczasowe rozwiązania. Potwierdzają to również wyniki licznych opracowań naukowych, które są zgodne co do tego, że pominięcie ILUC oznaczałoby wspierania działań przyspieszających, a nie łagodzących skutki zmian klimatycznych. – mówi Urbancic.

Przyjęte rozwiązania będą przedmiotem głosowania w czasie wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Przed wejściem w życie będą je musiały zatwierdzić jeszcze Komisja i Rada Europejska.
Ekologia.pl, źródło: OTOP

Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy